home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty - Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku úspěšně končí projekt

nazvaný "Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko" který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byl zahájen 09. 01. 2012 a 31.března 2013 bude posledním dnem úspěšně realizovaného projektu. Cílem bylo zdokonalování a rozvíjení kompetencí učitelů ve dvou blocích:
 1. "Posílení tzv. měkkých dovedností a osobnostní rozvoj pracovníků" - tato část byla realizována v klidném a inspirujícím prostředí Moravského krasu, v hotelu Skalní mlýn, který poskytoval zázemí celému učitelskému sboru - ubytování, stravování a školící prostory. V rámci této klíčové aktivity jsme mohli zjistit:
  1. Jak rozvíjet vlastní kreativitu a kreativní myšlení
  2. Jak zlepšit komunikaci mezi žákem a pedagogem
  3. Jak být asertivní
  4. Hledali jsme možnosti pro uplatnění brainstrormingu v pedagogické praxi
  5. Učili jsme se  ovládat svoje emoce
  Vystřídalo se nám celkem 5 lektorů.. A mnohé zkušenosti a informace si odneslo celkem 30 učitelů naší školy.
 2. "Využívání ICT a interaktivních prostředků v přípravě na výuku a ve výuce - s důrazem na aplikaci do praxe." Tento blok školení probíhal naopak ve škole, v našich počítačových učebnách. Na programu byla témata:
  • MS Word II
  • MS Excel II
  • Vytváření výukových prezentací v MS PowerPoint I a II
  • Využití interaktivní tabule ve výuce
  • Práce v prostředí Zoner Photostudio
  • Adobe Acrobat
  Tématy nás provedlo celkem 7 lektorů. Účast učitelů byla opět příkladná, z celkového počtu 30, prošlo školeními 27. Z realizace této klíčové aktivity zůstává učitelům 10 notebooků, na kterých si mohou připravovat materiály pro své žáky, zdokonalovat se ve využívání počítačových aplikací, a to vše nejen ve škole. Celkové plánované náklady projektu jsou 1 478 785,44 Kč. Z toho podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR má dosáhnout 221 817,82 a podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu bude 1 256 967,62. Právě financování a systém schvalování monitorovacích zpráv byl největším oříškem pro projektový management. Systém je nastaven tak, že se projektový management hodně zapotil, aby zvládl 5 monitorovacích období ve 13 měsících, po které trval projekt, s tím, že každé období zabírá minimálně 3 měsíce. Díky perfektnímu zpracování monitorovacích zpráv a pochopení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který nám nekladl překážky a naopak hladce schválil naše žádosti i monitorovací zprávy, se vše podařilo a my jsme s čerstvými zkušenostmi a HLAVOU PLNOU NOVÝCH NÁPADŮ mohli zdárně zakončit naše PROJEKTOVÉ SNAŽENÍ.


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ