prijimacky Přípravný kurz k přijímacím zkouškám:
Pro všechny zájemce o studium na naší škole, kteří k nám podají přihlášku, pořádáme přípravný kurz k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školu. Ten se bude konat v termínech: 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3., 4. 4. a 9. 4, a to vždy od 15:00 do 16:30 h. Pod dohledem našich zkušených pedagogů vás čeká komplexní příprava z českého jazyka a matematiky. Zájemci se mohou hlásit na mail soba@oabk.cz do 1. 3. 2018.
Těšíme se na vás.
DOD Dny otevřených dveří
na naší škole proběhnou v tomto školním roce 2017/18 ve dnech:

3. 11. 2017 od 8:00 do 17:00
19. 1. 2018 od 8:00 do 17:00
16. 2. 2018 od 8:00 do 17:00.