home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt Erasmus+

Nové nápady

Základní informace

Název projektu: Nové nápady.
Termín realizace: červen 2016 – květen 2018
Místo realizace: Dublin, Irsko
Náplň projektu: odborné stáže studentů OA a EL ve vybraných firmách (2 x 15 studentů)
Délka stáže: 3 týdny
Termín stáže 2016: 13. listopadu – 3. prosince
Termín stáže 2017: 12. listopadu - 2. prosince

Hlavní cíle projektu:
- propojení teoretické odborné výuky s praktickými zkušenostmi z podnikové sféry
- prohloubení odborné terminologie v cizím jazyce
- navázání kontaktů pro budoucí spolupráci

Získaná osvědčení:
  • Certifikát Europass Mobility (osvědčení o absolvování praxe na odborné úrovni vystavené hostitelskými organizacemi)
  • ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu)


Projekt Erasmus+
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ