home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vybavení školy - učebny

Učebna 4.05

Zapojení školy do projektové činnosti v roce 2008, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, byla nově vybavena jedna učebna 32 počítači se softwarem a připojením k internetu, projektorem, tiskárnou, nábytkem a rozvody v celkové hodnotě 1 100 tis. Kč.
Smyslem tohoto počinu bylo vybavit školu tak, aby v počítačové učebně mohli pracovat současně všichni žáci jedné třídy – proto tedy počet 32 PC. V učebně jsou realizovaný tzv. projektové dny, kdy žáci např. zpracovávají podklady a výstupy z odborné praxe, kterou realizovali ve firmách a organizacích našeho regionu. Připravují se zde na prezentace svých prací apod.
Hlavním tématem tohoto projektu byla a zůstává komunikace. Proto je důležité data nejen zjišťovat a zpracovávat, ale i prezentovat před spolužáky, vést konference, dialogy, přijímat kritiku a nabízet varianty řešení.
V roce 2014 byla do této učebny pořízena zcela nová technika – 32 počítačových stanic, která má dále sloužit k naplnění cílů daných projektem „Svět kolem nás a my v něm“.

Učebna 3.05

Nejen technické zázemí počítačových učeben je třeba obnovovat. S vizí těchto cílů sáhlo vedení školy do finančních zdrojů a v závěru roku 2015 doplní vybavení školy novým a moderním nábytkem – posuďte sami - viz. Obrazová dokumentace.

Foto - 2xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ