home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt EU: Program celoživotního učení, projekt Recomfor

Pontarlier ve Francii

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku participovala na projektu Recomfor společně se střední školou Lyéce Xavier Marmier ve městě Pontarlier ve Francii s tím, že zajistily pro 2 studenty partnerské školy stáž v místních firmách, respektive prodejnách. Spolupráce s partnerskou školou byla vynikající a francouzská strana skvěle zorganizovala stáž našich studentů v rozsahu dvou týdnů.
Projekt byl finančně podpořen z Programu celoživotního učení Evropské unie s tím, že na řešení finanční stránky naše škola spolupracovala s Národním ústavem odborného vzdělávání.
O absolvování stáže byl mezi studenty velký zájem a při výběru vhodných studentů bylo hlavním kritériem studijní výsledky a úroveň znalosti cizího jazyka. Studenti ještě před odjezdem do Francie prošli intenzivní jazykovou přípravou v rozsahu 25 hodin. Studenti používali jako hlavní komunikační jazyk angličtinu, protože její znalosti jsou vzhledem k délce a rozsahu studia tohoto jazyka jsou na vyšší úrovni, než u francouzštiny.
Studenti již během studia na střední škole absolvovali praxi ve firmách ve své zemi, takže stáž v cizí zemi jim poskytla nové zkušenosti a nabídla jim srovnání pracovních podmínek a reálií v obou zemích.
Mgr. Libor Mašát
Koordinátor projektu
 
15.2.2011investice do rozvoje vzdělávání
Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

Nenech to být
Nenech to být

Edupage
Edupage

Asociace OA

Škola podporující zdraví

Asociace zdravotnických škol

AtlasŠkolství - kam na střední školu

spolupráce s jazykovou školou PARK

Dobrý anděl

Masarykova univezita

Mendelova univezita
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ