home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt EU: Program celoživotního učení, projekt Recomfor

Zahraniční stáže pomáhají vytvořit systém kreditů v odborném vzdělávání

Dovednosti získané během zahraniční stáže už se zanedlouho nebudou muset žáci středních škol učit znovu na své škole. V současné době probíhá na celoevropské úrovni vývoj systému kreditů v odborném vzdělávání (ECVET), které tyto dovednosti ze zahraničních stáží zaznamenávají a přenášejí. Systém kreditů tak mimo jiné usnadní pohyb žáků mezi evropskými zeměmi.
Na vývoj přenosu kreditů v odborném vzdělávání, konkrétně v oblasti mezinárodního obchodu, je zaměřený projekt Recomfor financovaný z Programu celoživotního učení Evropské unie. Na tomto projektu se podílejí výzkumné instituce a školy z jedenácti evropských zemí, které si zatím vyměňují zkušenosti se zahraničními stážemi žáků, nezbytné pro rozhodování o budoucí podobě systému v jednotlivých zemích. Do projektu jsou zapojeny dvě české školy, jednou z nich je Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola (OA a SZŠ) Blansko. Nositelem projektu v České republice je Národní ústav odborného vzdělávání.
Obchodní akademie Blansko vybrala dva žáky, kteří dva týdny pracovali ve firmách ve francouzském Pontarlier. Tito žáci popisují své zkušenosti získané během své praxe ve firmách i z běžného života ve Francii. Oba se shodují na tom, že pro ně byla stáž přínosem a dobrou životní zkušeností.
Dagmar Maňásková
Národní ústav odborného vzdělávání
 
22.11.2010

investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ