home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty - Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Svět kolem nás a my v něm

Výstupy projektu - metodické příručky

My a naši vrstevníci:
cílem příručky je povzbuzení zájmu žáků o život osob s mentálním a kombinovaným postižením, pochopení základních pojmů týkajících se jejich postižení
Pacient ze všech stran:
příručka je zaměřena na tvorbu kompletní ošetřovatelské dokumentace. Je realizována ve 3. ročníku oboru zdravotnický asistent. Má za cíl pochopení významu ošetřovatelské dokumentace
ObjednatObjednat
  
Podpora a rozvíjení komunikativních schopností
cílem příručky je rozvíjet komunikativní schopnosti, podporovat samostatné myšlení a týmovou spolupráci, zvýšit úspěšnost studentů u přijímacího pohovoru, podporovat čtenářskou gramotnost, rozvíjet informační gramotnost
Poznáváme život seniorů
tato příručka má za cíl přiblížit současné mládeži život seniorů, seznámí s poskytováním sociálních služeb a ošetřovatelské péče seniorů
ObjednatObjednat
  
Sledování spotřeby el. energie a vody v domácnosti
příručka je zaměřena na realizaci projektové výuky při sledování spotřeby el. energie a vody v jednotlivých domácnostech.
Moje obec
místo pro lepší život: příručka doplňuje teoretické poznatky studentů o praktické zapojení do veřejných záležitostí obce, využívá spolupráce s obecními úřady, zdokonaluje komunikativní dovednosti
ObjednatObjednat
  
Mediální výchova
příručka je zaměřena na to, aby se žáci orientovali z mediální nabídce a získali kritický odstup a pohled na současná média
Praxe v otázkách a odpovědích
příručka je zaměřena na to, aby si žáci osvojili teoretické poznatky potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a získali nové informace od zaměstnavatelů
ObjednatObjednat


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ