home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dlouhá nebo krátká cesta…?

Dne 2.12 2011 se naše třída Z4 společně s paní učitelkou třídní Staňkovou a paní učitelkou Vaškovou vydala do Košumberku, kde se nachází Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé - odborný rehabilitační ústav. Odvoz jsme měli zajištěn autobusem, a jelikož cesta byla poněkud dlouhá, zhruba po 2 hodinách jsme dorazili na místo činu. Pro nemocné děti jsme měli připravený pytel plný hraček a plyšáků, abychom vykouzlili úsměv na jejich rtech.
Překvapilo nás, že léčebna je rozlehlá, skládá se z několika pavilonů, jízdárny, základní školy a parku. Jako první část areálu jsme navštívili pavilon A, kde jsou oddělení zaměřena především na léčbu dospělých pacientů s neurologickým postižením různé etiologie, převážně však na nemocné po cévních mozkových příhodách, na stavy po kraniocerebrálním poranění, poúrazové a pooperační stavy. Pavilon A má 40 lůžek, pokoje jsou vícelůžkové, se společným sociálním zařízením a je zde také ergodiagnostické centrum zahrnující pracoviště rehabilitace, vodoléčby, logopedie a psychoterapeutické péče. Zde se nás ujmula příjemná staniční sestra, která nás seznámila s chodem oddělení, režimem dne a ošetřovatelskou péči. Měli jsme možnost nahlédnout i do pokojů klientů, seznámili jsme se s různými polohovacími pomůckami k bazální stimulaci.
Poté jsme se přemístili do pavilonu G, který má 82 lůžek. Jsou zde přijímáni pacienti po operacích a úrazech pohybového aparátu, po operacích kloubů s totální náhradou, po operacích páteře, polytraumatech, s artrózami nosných kloubů, dále i pacienti s vertebrogenními algickými syndromy. V tomto pavilónu se také nachází spinální rehabilitační jednotka. Prohlédli jsme si moderní vybavení pro rehabilitaci např. posuvné plošiny pro trénink rovnováhy, Terapimaster - pomůcku při cvičení pacienta s fyzioterapeutem, motodlahy. Navštívili jsme i vodoléčbu s krásným bazénem, masážními vanami a elektroterapií. Součástí terapie je i mechanoterapie, hippoterapie a ergoterapie. Fyzioterapeuti využívají škály rehabilitačních technik dle Vojty, Mojžíšové, Schrotové, používají měkké techniky, míčkové facilitace, koncept bazální stimulace a další.
Množství informací od personálu bylo naprosto vyčerpávající, přesto někteří z nás měli i zvídavé dotazy. Dozvěděli jsme se mnoho nových poznatků a informací, které se nám budou hodit nejenom v budoucím studiu, neboť tyto zkušenosti jsou pro nás důležité i v obyčejném životě. Každý z nás, by si měl uvědomit, jak křehký je lidský život a že i vteřina může vše změnit naruby a už nikdy nic nebude jako dřív. Je třeba znát, že rehabilitace a kvalitní ošetřovatelská péče nejenom v Hamzově léčebně vede k uzdravování a k částečnému vracení se do běžného života, jak po fyzické, tak po psychické stránce.
Děkuji za celou třídu personálu Hamzovy léčebny a samozřejmě paní učitelce Staňkové za zajímavou exkurzi.
 
Michaela Kadlecová Z4
Mgr. Kateřina Staňková
12.12.2011

Foto - 5x

Dlouhá nebo krátká cesta…? Dlouhá nebo krátká cesta…? Dlouhá nebo krátká cesta…?


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ