home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projektová výuka

V rámci projektu "Svět kolem nás a my v něm" se ve dnech 18. a 25. listopadu 2011 uskutečnily na OA a SZdŠ v Blansku dny projektové výuky, kterou absolvovali studenti 4. ročníku oboru zdravotnický asistent.
Hlavním cílem byla příprava žáků na vstup do zaměstnání, dále rozvoj komunikativních kompetencí, čtenářské gramotnosti, samostatného myšlení i týmové spolupráce.
Náplní práce žáků bylo vyhledávání informací v nejrůznějších zdrojích, vyplňování pracovních listů, vytvoření písemností spojených se vstupem do zaměstnání - žádosti o místo, motivačního dopisu, životopisu. Na závěr proběhly simulované přijímací pohovory a prezentace veškeré činnosti.
V projektových dnech ověřují pedagogové nové metody výuky průřezových témat a hledají efektivnější a zajímavější způsoby, jak co nejlépe připravit žáky pro jejich profesní dráhu.
 
10.12.2011investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ