home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Proč navštívil princ Charles vesnici Hostětín?

Na tuto otázku si mohla odpovědět třída 01 Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku během ekologického pobytu, který zde absolvovala 31. 10. - 2. 11. 2011. Pobyt byl hrazen z projektu "Svět kolem nás a my v něm", do kterého je škola zapojena.
Hostětín je malá vesnička na úpatí Bílých Karpat nedaleko Uherského Brodu. V Hostětíně je je několik ekologických modelových projektů v oblasti životního prostředí. Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, jak se bydlí v pasivním domě, seznámili se s funkcí kořenové čistírny odpadních vod, prohlédli si sušičku ovoce. Většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku, kterou jsme měli možnost také navštívit. Na několika domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně bio mošt. Obec využívá šetrného veřejného osvětlení.
V rámci pobytu v ekologickém institutu Veronica jsme absolvovali program "Trvale udržitelný rozvoj". Získali jsme spoustu informací o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Zábavnou formou jsme si ukázali, jak by vypadal svět, kdyby si každá generace brala z přírody víc než ta předešlá. Vypracovali jsme projekty, které jsme prezentovali před kolektivem. Nejzábavnější byla prezentace, kterou jsme doprovázeli scénkou ze zasedání představenstva, kde se schvaluje úspora energie v roce 2025.
Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli spoustu aktivit absolvovat venku v tzv. živé zahradě a v okolí. Zde jsme hravou formou plnili nejrůznější úkoly, při kterých jsme se seznamovali s přírodou a historií zdejší krajiny.
Využili jsme blízkosti Uherského Brodu. Při cestě do Hostětína jsme navštívili dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny Marie, prohlédli si zajímavý obelisk Via Lucis na náměstí, který zde byl odhalen k 400. výročí narození J. A. Komenského. U sochy významného rodáka jsme se společně vyfotili. Zajímavá byla i exkurze při zpáteční cestě v Pivovaru Janáček. A tak jsme se mohli obohaceni spoustou informací a nezapomenutelných zážitků vrátit domů.
Děkujeme třídní učitelce Ing. Olze Hotové, Ing. Haně Horákové a pracovníkům Centra Veronica za krásně strávené 3 dny. Pokud budete mít možnost, rozhodně si návštěvu Hostětína také nenechte ujít, poznáte místo, jehož přínos ocenil i princ Charles.
třída O1
OA a SZdŠ Blansko
29.11.2011

Foto - 5x

Proč navštívil princ Charles vesnici Hostětín? Proč navštívil princ Charles vesnici Hostětín? Proč navštívil princ Charles vesnici Hostětín?


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ