home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Setkání na blanenské radnici

Na začátku října jsme navštívili blanenskou radnici, abychom se setkali s představiteli města Blanska - starostou Ing. Toufarem a tajemníkem městského úřadu Ing. Kupčíkem. Návštěva radnice se uskutečnila v rámci školního Projektu Evropské unie "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Cílem společenskovědní části projektu je praktické zapojení studentů do veřejných záležitostí obce, ale i oživení hodin "občanky" a jejího tématu o fungování místní samosprávy.
Ve třídě jsme se rozdělili do několika skupin podle místa našeho bydliště. Každá skupina se snaží objevit, popsat a nabídnout řešení nějakého konkrétního občanského problému ze svého okolí. Setkání na radnici jsme proto využili k získání teoretických poznatků, například jak funguje městský úřad, co je náplní práce zastupitelstva, nebo jak vypadá běžný pracovní den pana starosty. Ale především nám oba pánové pomohli zodpovědět naše otázky, které se týkaly námi konkrétně zvolených občanských problémů. Nejdiskutovanější se stal aktuální problém budoucnosti blanenského hotelu Dukla. Pan starosta nám podrobně popisoval historii tohoto hotelu, současnou situaci a naznačil i možnosti využití tohoto objektu v budoucnosti.
Myslím si, že setkání na radnici bylo pro nás užitečné. Získali jsme informace k projektu, ale ocenili jsme i možnost osobního kontaktu s místem, kde se v praxi podněty a připomínky nás všech řeší.
studenti 2.ročníku Obchodní akademie, OA a SZdŠ Blansko
16.10.2011

Foto - 1x

Vzdělávání pro konkurenceschopnost


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ