home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Maraton O2 v Praze

Ve dnech 16. 5. - 18. 5. se naše třída O2 z blanenské "obchodky" v čele se dvěma pe-dagogy zúčastnila "pražského maratonu" po památkách.
Naše putování začalo v Poslanecké sněmovně a Senátu. Díky zástupcům našeho okresu v těchto institucích jsme se dostali do prostor, které jsou veřejnosti nepřístupné. Večer jsme navštívili divadelní představení Gottland ve Švandově divadle. Představení nám přiblížilo lidi a dobu, o níž víme jen z doslechu.
Druhý den v 8.hodin ráno jsme se vydali do víru velkoměsta. Po prohlídce Židovského města jsme na Staroměstském náměstí viděli sv. Mikuláše v květnu. Přes Stavovské divadlo jsme došli na Václavské náměstí, navštívili jsme výstavu Starých pověstí českých v Národním muzeu a zjistili jsme význam svého jména, které nám přidělil automat. Naše spolužačka prý byla za dávných dob magická kouzelnice.
Metrem jsme se přesunuli do České národní banky, která se nachází vedle Prašné brá-ny. Seznámili jsme se s historií platidel, někteří z nás získali díky soutěži brikety, což jsou rozdrcené a následně slisované bankovky. Měli jsme tu čest držet v rukou zlatou cihlu v hod-notě 10 miliónů Kč. Putování pokračovalo do Národního divadla, ve kterém jsme měli tu nej-lepší péči a cítili jsme se jako slavné osobnosti. A ne každý má to štěstí shlédnout Prahu ze střechy Národního divadla. Pak jsme využili lanovku, pomocí níž jsme vyjeli na Petřín. Díky výkladu našeho pana učitele jsme se například dozvěděli, že rozhledna má dvoje schodiště, po kterých stoupající lidé nahoru se nikdy nestřetnou s lidmi sestupujícími dolů. Dále se naše kroky ubíraly směrem na Pražský hrad, viděli jsme výměnu stráží a po sběhnutí na Karlův most a Staroměstské náměstí jsme viděli v akci i pražský orloj. Zde také skončilo seznamování s Prahou pro tento den.
Středeční ráno jsme zahájili v Klubu cestovatelů, kde nám pan David Švejnoha podal zajímavý a velice poučný výklad o Africe, který byl spojen s ochutnávkami tradičního afric-kého jídla a pití. S naším pražským maratonem jsme se rozloučili předáním pomyslného štafe-tového kolíku třídě E2 a návštěvou Vyšehradu a Slavína.
Naše seznamování s Prahou bylo velice vyčerpávající, ale zároveň užitečné. Poznali jsme místa, kam bychom se běžně nedostali, prožili jsme s třídou hezké chvíle a jsme zase o něco chytřejší, ale musíme říct: ,,Všude dobře, doma nejlíp."
Kateřina Rybářová a Nela Tihelková, studentky O2
23.5.2011

Foto - 8xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ