home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pedagogická konference k projektu Svět kolem nás a my v něm

Dne 11. března 2011 se na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Blansko konala pedagogická konference k projektu "Svět kolem nás a my v něm" realizovaného z prostředků OP VK. Projekt je zaměřen na začleňování průřezových témat do školních vzdělávacích programů s využitím projektových dnů ve výuce.
Na konferenci byli pozváni zástupci základních a středních škol z našeho regionu a hosté jak z dalších vzdělávacích institucí, tak z MÚ Blansko a z Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Pro účastníky byl připraven program, který jim přiblížil obsah projektu a jeho význam při naplňování školního vzdělávacího programu, jednotlivé výstupy pak střídaly kulturní vstupy žáků školy a ukázky jejich prezentací z projektových dnů ve výuce.
Na závěr přednáškové části předvedli žáci break dance, a pak se již věnovali provázení našich hostů při prohlídce školy.
Všem účastníkům byla předvedena učebna, která byla vybavena díky našemu projektu a je využívána v odborných a společenskovědních předmětech k vyhledávání a zpracovávání informací z Internetu.
Program:
8.30 - 9.00Prezence účastníků konference
9.00Zahájení konference
Mgr. Petra Janovská
9.15Představení školy - vítězná prezentace žáků z krajského kola soutěže v prezentačních dovednostech
Mgr. Jana Menšíková
9.20Představení projektu "Svět kolem nás a my v něm" - realizace průřezových témat ŠVP formou projektových dnů; tvorba metodických příruček pro jednotlivá průřezová témata
Ing. Jarmila Dufková
9.30Informace k metodickým příručkám
Ing. Petr Bouda
9.40Prezentace příručky "Poznáváme život seniorů" pro obor zdravotnický asistent
Mgr. Silvie Vašková
9.50Prezentace příručky "Pacient ze všech stran" pro obor zdravotnický asistent
Mgr. Kateřina Staňková
10.00Prezentace příručky "Praxe v otázkách a odpovědích" pro obory ekonomické lyceum a obchodní akademie
Ing. Anna Stloukalová
10.15Prezentace realizovaného projektu "Do světa!"
Mgr. Jana Matušková
10.20Prohlídka učebny IT, získané z finančních prostředků projektu "Svět kolem nás a my v něm" a využívané pro projektové dny
Ing. Petr Bouda
10.30Raut pro účastníky konference; výměna zkušeností
Pro zájemce z řad účastníků je připravena prohlídka školy
12.30Ukončení programu

Ing. Jarmila Dufková
 
1. 6. 2011
Jednotlivé části konference lze jistě vysledovat i na fotografiích.

Foto - 22xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ