home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Naše škola je účastníkem projektu Svět kolem nás a my v něm, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Celkem tvoříme 8 metodických příruček, které zahrnují jednotlivá průřezové téma Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti, Informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce.
Jedna z nich se jmenuje Pacient ze všech stran, aneb tvoříme kompletní ošetřovatelskou dokumentaci, kterou zpracovávají žáci třetího ročníku na odborné měsíční praxi v nemocnici. V měsíci říjnu letošního roku proběhla obhajoba prvních ošetřovatelských dokumentací.
Mgr. Kateřina Staňková

Obhajoba projektu PACIENT ZE VŠECH STRAN

aneb asistenti tvoří kompletní ošetřovatelskou dokumentaci

Pátek 22. 10. 2010 byl dnem, na který si ročník zdravotnických asistentů připravil obhajobu svých vypracovaných projektů, zpracovávaných během odborné měsíční praxe v nemocnici Blansko a Boskovice.
Tato práce byla dílem naší kreativity, poznatků z praxe a myšlení. Nešlo nikoli o práci jednotlivce, ale týmovou práci ve dvojicích až trojicích, do nichž jsme se rozdělili před započetím již zmíněné odborné měsíční praxe.
Výsledkem této týmové spolupráce byla příjmová či propouštěcí sesterská zpráva. Záleželo tedy jen na nás, jakým způsobem budeme navzájem tvořit a jak se s tímto zadáním vypořádáme. Většiny z nás nepovažovalo projekt za banální a dalo nám hodně úsilí dát všechny potřebné informace i konečnou formu dohromady, sešli jsme se v den obhajoby v hojném počtu.
Zahájení bylo započato v osm hodin a trvalo téměř do půl jedné odpoledne. Hodnotiteli projektů i samotné obhajoby byly jmenovitě paní Mgr. Tichá, Mgr. Staňková, Mgr. Zemanová, Mgr. Konečná, Mgr. Paseková, Mgr. Vašková a Mgr. Pisaříková. Obhajoba neprobíhala pouze v ústní formě nýbrž i za pomocí prezentace v MS Power Pointu. Každá dvojce eventuelně trojice pojala tento úkol jiným způsobem, což mělo podíl na jejich různorodosti. I přes naše obavy dopadlo mnoho prací úspěšně a bylo na dobré úrovni.
Nutno podotknout, že nechyběla ani kritika, či rady učitelů, jak by bylo práci ještě vhodné pozměnit nebo poupravit, popřípadě doplnit. Brali jsme to jako zkušenost do budoucna a jistě nám to bylo přínosem. Závěrem bychom rádi poděkovali zdravotním sestřičkám i paním učitelkám za rady, které nám poskytly :-)
Hana Trávníčková
studentka Z4
 
6. 12. 2010

Foto - 7xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ