home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Výchozí základna pro realizaci projektu

Díky projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, byla nově vybavena jedna učebna 32 počítači se softwarem a připojením k internetu, projektorem, tiskárnou, nábytkem a rozvody v celkové hodnotě 1 100 tis. Kč.
Učebna umožní učitelům všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů využít počítače a především přístup na Internet i v hodinách, kdy žáci nejsou děleni na menší skupiny, počínaje zeměpisem, dějepisem, českým jazykem a konče hodinami ekonomiky, managementu nebo ošetřovatelství.
V projektových dnech bude připravena řada činností, které je nutno realizovat na počítači, například se žáci naučí vyhotovit některé personální písemnosti (motivační dopis, životopis, žádost o místo apod. - některé v cizím jazyce), seznámí se s legislativou, budou vyhledávat informace na Internetu na daná témata a zpracovávat úkoly z oblasti ekonomiky, fyziky, ekologie, zdravotnictví a řady dalších oborů.
Další významnou činností, která připravuje studenty do praxe je vytváření prezentací, kde budou zpracovávat výsledky své práce pro své přednášky či zveřejnění v tiskovinách, na www stránkách atd. Zde využijí i znalostí z práce v programech Excel, grafických programech a v prezentačním programu PowerPoint.
Zpracování zjištěných dat do tabulek, přehledných grafů a jejich prezentace včetně fotografií budou důležitou součástí projektových dnů, stejně jako se denně objevují v médiích a zprávách.
Hlavním tématem našeho projektu je komunikace. Proto je důležité data nejen zjišťovat a zpracovávat, ale i prezentovat před spolužáky, vést konference, dialogy, přijímat kritiku a nabízet varianty řešení.
Jarmila Dufková
Koordinátor projektu
 
10. 3. 2010

Foto - 3xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ