home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Práce na projektu

Projekt EU operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhající na naší škole se nazývá "Svět kolem nás a my v něm". Cílovými skupinami projektu jsou žáci a učitelé naší školy. V souvislosti se zpracováváním školních vzdělávacích programů pro naše tři obory na škole jsme se rozhodli, že zaměříme pozornost na rozvíjení komunikačních schopností žáků a posilování jejich schopnosti porozumění textu, zvláště odbornému. Projekt podpoří i učitele tím, že umožní jejich další vzdělávání v oblasti nových metod a forem práce, výuce komunikace a mediální výchovy, rozvoji práce s informačními technologiemi či projektové výuce. To vše sleduje hlavní cíl současného vzdělávání - zvýšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce i v dalším vzdělávání.
Konkrétním výstupem projektu bude sada metodických příruček, které budou obsahovat kompletní metodiku a materiály pro projektové dny, a které mohou být zařazeny do výuky podle požadavků školního vzdělávacího programu, protože jsou zaměřeny na jednotlivá tzv. průřezová témata, tedy témata jdoucí napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty. Projektový tým vytvoří sadu osmi metodických příruček, kde bude zpracován podrobný postup s popisem metod, forem a způsobem podpory komunikačních aktivit žáků. Jejich součástí budou CD s pracovními postupy pro žáky i učitele. Projektové dny budou probíhat v 1. - 4. ročníku oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Zdravotnický asistent:
Pro ilustraci uvádíme témata některých projektových dnů (příruček):

Téma1:

Sledování spotřeby elektrické energie, zemního plynu a vody v domácnosti
Realizace v 1. ročníku oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie

Popis projektové výuky: Studenti budou po dobu jednoho měsíce sledovat spotřebu elektrické energie, vody nebo zemního plynu v několika domácnostech a porovnáním dat z různých domácností zjišťovat, na čem spotřeba závisí.
Hlavní cíle projektové výuky:
  • žáci získají představu o výši spotřeby a o cenách elektrické energie, plynu nebo vody v jejich domácnosti,
  • žáci zjistí, jak se podílejí jednotlivé elektrické spotřebiče na celkové spotřebě elektrické energie domácnosti, (odhalí největší "žrouty" energie, vody nebo plynu,)
  • žáci pochopí, jak lze v domácnosti šetřit elektrickou energií a vodou,
  • žáci se naučí odečítat hodnoty z měřičů elektrické energie, vody a plynu a získané hodnoty analyzovat,
  • žáci si procvičí základy psaní textu v programu MS Word, vytváření grafů v programu MS Excel a prezentací v programu MS Powerpoint.

Téma 2:

Podpora a rozvíjení komunikativních schopností s využitím porozumění odbornému textu
Realizace ve 4. ročníku u všech oborů.

Obsahem metodické příručky bude příprava studentů 4. ročníku OA, EL i ZA na vstup do zaměstnání. V rámci projektových dnů se naučí vyhotovit některé personální písemnosti (motivační dopis, životopis, žádost o místo apod. - některé v cizím jazyce), seznámí se s legislativou, podmínkami přijímacího pohovoru, budou vyhledávat na Internetu a zpracovávat úkoly z oblasti ekonomiky (trh práce, míra nezaměstnanosti, ...), navštíví Úřad práce v Blansku a seznámí se s jeho činností atd.

Téma 3:

Projekt poznáváme život seniorů
Realizace v 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent.

Za dvacet let bude mít každý třetí obyvatel našeho kraje přes šedesát. Proto dochází ke změně celé koncepce péče o seniory. Vznikají nové domy s pečovatelskou službou, rezidenční byty pro seniory, ale také různá denní centra, ošetřovatelské jednotky či sociální lůžka pro krátkodobé pobyty seniorů. Mezi ně patří i Domov pro seniory Městské správy sociálních služeb Boskovice, kde bude realizován projekt Poznáváme život seniorů.
Naši studenti se zde nejen seznámí s poskytováním sociálních služeb a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, ale přispějí i k podpoře osobních potřeb a cílů obyvatelů domova, zmírnění sociální izolace a zachování sociálních vazeb, přičemž budou dodržována základní lidská práva a svobody osob.
Jarmila Dufková
Koordinátor projektu
 
10. 3. 2010


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ