home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Ekologický kurz v Krásensku

V průběhu měsíce listopadu a na začátku prosince se žáci prvních ročníků zúčastnili přírodovědného kurzu v Krásensku. Tento pobyt byl plně hrazen z rozpočtu projektu "Svět kolem nás a my v něm" v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Celý týden byli studenti ubytovaní na "Rychtě", ekologickém středisku přímo pod Kojálem. Zde se učili žít v souladu s přírodou a jednat ekologicky. Třídili odpad, poznávali, které spotřebiče jsou ekonomičtější a absolvovali celodenní pochod k Rudickému propadání. Při tomto pochodu navštívili i pískovnu Seč, kde hledali kameny typické pro tuto oblast a učili se poznávat místní dřeviny. Také si každý z nich vyzkoušel obhajovat svůj názor na obchvat v simulační diskuzi o objížďce města. Diskutovalo se i o přírodních katastrofách a jejich příčinách.
Celý pobyt byl doprovázen zábavnými a poučnými hrami, které měly pobavit, ale i simulovat určité situace z oboru ekologie.
Pobyt byl zakončen projektem "Ekodům", v němž se žáci snažili o návrh co nejekologičtějšího a nejekonomičtějšího domu. Projekty byly poté prezentovány samotnými žáky a nakonec byl vybrán ten nejlepší z nich.
Přestože nám počasí občas nepřálo, tak se tento výlet opravdu vydařil. Poděkování patří všem organizátorům této akce.
Lukáš Sedláček (třída E1), Mgr. Josef Půlkrábek
 
25.11.2009
atulizováno - 15.1.2010

Foto - 13xinvestice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ