home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty - Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Základní informace k realizovanému projektu financovaného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0048

Realizátor projektu: Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 18

Název banky a číslo projektového účtu: Komerční banka, a.s., 107-1366510237/0100

Číslo a název prioritní osy: 7.1. Počáteční vzdělávání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.3 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Výzva číslo: 4

Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.10 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

Datum zahájení realizace projektu: 1. 01. 2012

Datum ukončení realizace projektu: 31. 03. 2013

Účetní osnova: 504/2002 Sb./401-414 (FZ 06/2003)

Celkové způsobilé výdaje: : 1 478 785,44 Kč 100%

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 1 256 967,62 Kč 85%

Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR:221 817,82 Kč 15%


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ