home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekty - Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Posílení klíčových kompetencí pedagogických pracovníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Blansko

Popis projektu

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit úroveň výuky, zvýšit její atraktivitu pro studenty a udržet dobré jméno OA a SZŠ, Blansko prostřednictvím prohlubování kvalifikace, kompetencí a motivace pedagogických pracovníků OA a SZŠ, Blansko.
Cílů projektu OA a SZŠ, Blansko dosáhne prostřednictvím zapojení 23 pedagogických pracovníků do projektového vzdělávání v oblastech
1) posílení soft skills a osobnostního rozvoje PP,
2) posílení dovedností PP ve využívání ICT a interaktivních prostředků v přípravě na výuku a ve výuce.
Nabyté dovednosti přenesou PP na studenty.
Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím 13 prezenčních vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT, organizovaných do 2 klíčových aktivit, jejichž zaměření vychází ze zjištěných potřeb cílové skupiny (viz. Analýza vzdělávacích potřeb PP - příloha č. 9). Kurzy budou zajištěny dodavatelsky prostřednictvím externího dodavatele na základě výběrového řízení dle pravidel OP VK.
VÝSTUP: 41 podpořených osob, resp. 35 úspěšně podpořených osob (žadatel předpokládá 85% úspěšnost ukončení vzdělávacích kurzů zapojenými osobami).
Všechny vzdělávací materiály a pořízené technické vybavení bude i po ukončení projektu volně dostupné cílové skupině i ostatním pedagogickým pracovníkům.


Zdůvodnění potřebnosti:

OA a SZŠ, Blansko realizuje školskou kurikulární reformu prostřednictvím tvorby nových ŠVP. Má sestaven Plán personálního rozvoje a dlouhodobě klade důraz na modernizaci, zvyšování kvality a efektivity vzdělávání.
Zvyšování kvalifikace pedagogů a udržení vysoké úrovně vzdělávání na OA a SZŠ, Blansko, je jednou z priorit školy.
O plánovaném projektu byli PP informováni v rámci pravidelné porady na začátku dubna. Následně v průběhu dubna provedla naše škola Analýzu vzdělávacích potřeb PP (AVP) pro zjištění zájmu pedagogů o témata, organizaci vzdělávání a dalších informací.
Cílová skupina projektu a oblasti DVPP byly stanoveny na základě závěrů AVP PP (příloha č. 9), výsledků zjišťování potřeb PP v oblasti jejich dalšího vzdělávání - hodnotících rozhovorů, dotazníků (1 x ročně), pravidelných porad, individuálních jednání - a dlouhodobých a aktuálních požadavků vedení školy.
Identifikovali jsme vzdělávací potřeby našich PP, jež lze rozdělit do 2 oblastí - klíčových aktivit: KA 1 Posílení soft skills a osobnostní rozvoj PP; KA 2 Posílení dovedností PP ve využívání ICT a interaktivních prostředků a v přípravě na výuku ve výuce.
Plánovaný projekt reaguje na zjištěné potřeby cílové skupiny a systematicky navazuje na aktuální Plán personálního rozvoje a již realizované vzdělávání.
Od plánovaného projektu očekáváme přínos ve formě prohloubení kvalifikace, kompetencí a motivace našich pedagogů prostřednictvím účasti na 13 jednodenních prezenčních kurzech akreditovaných MŠMT (v případě KA 1 spojených do 2denních výjezdních bloků s ubytováním).
Efektivita vzd. aktivit bude podpořena moderními metodami výuky založenými na interaktivně a praktickém procvičení získaných dovedností na modelových příkladech vycházejících z pedagog. praxe.
Realizace projektu s finanční podporou z prostředků ESF umožní pokrýt potřeby významné skupiny pracovníků OA a SZŠ, Blansko (55 %).


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ