home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt Erasmus+

Nové nápady

Profil účastníků

Účastníci:studenti 2. – 4. ročníků oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum
Počet účastníků:15 + 15
Odborné předpoklady pro vykonání praxe:
 • úroveň anglického jazyka na úrovni A2-B1
 • schopnost využívat kancelářský software (MS Office)
 • orientace v různých podnikových informačních systémech
 • ovládání podnikové ekonomiky (marketing, management, logistika, personální činnost, finanční řízení, statistika)
 • ovládání účetnictví (podvojné, softwarové aplikace zaměřené na účetnictví)
Kritéria pro výběr účastníků:
 • dobré studijní výsledky
 • spolehlivost, bezproblémovost a samostatnost
 • motivace pro práci
 • motivace pro účast na stáži
Co dělat, máte-li zájem ucházet se o zařazení do projektu?
 • zkonzultovat s rodiči váš zájem zúčastnit se zahraniční stáže a vyžádat si jejich svolení (vzít v úvahu, že pedagog ve funkci doprovodné osoby bude praxi monitorovat pouze v prvním týdnu a že ve zbývajících dvou týdnech budou účastníci stáže muset pracovat samostatně a stejně tak se budou muset dopravit zpět do ČR)
 • zvážit své odborné, osobnostní i zdravotní předpoklady pro úspěšné zvládnutí praxe
 • přihlásit se všem zainteresovaným osobám (mailem na reditel@oabk.cz, soba@oabk.cz, bouda@oabk.cz, havlova@oabk.cz, matuskova@oabk.cz) – do předmětu uveďte „stáž Erasmus+“
 • sepsat strukturovaný životopis (CV) a motivační dopis v anglickém jazyce (tyto dokumenty budou partnerským podnikům sloužit i jako pomůcka pro vyhledání adekvátního umístění; zaujal-li vás některý z nabízených koncových podniků, můžete svůj motivační dopis směřovat na něj)
 • absolvovat „pracovní pohovor“ v anglickém jazyce (před komisí tvořenou pracovníky školy)
 • absolvovat kurz odborné jazykové přípravy pod vedením Ing. Havlové a Mgr. Jany Matuškové (měsíční jazyková, kulturní a odborná příprava v rozsahu 2-3 hodiny týdně nad rámec běžné výuky)
 • během stáže sbírat podklady pro prezentaci a pořizovat fotodokumentaci
 • absolvovat testování ze zvládnutí Jednotky výsledků učení v systému ESVET
 • po ukončení stáže napsat závěrečnou práci (popis organizace, náplň práce, zhodnocení praxe); pro žáky 3. ročníků bude tato práce plnohodnotnou náhradou závěrečné práce z předmětu praxe
 • ropagovat stáž a sdílet zkušenosti s ostatními studenty (formou prezentace) i širokou veřejností (formou článku do regionálního tisku, na webové stránky školy)
Výběr žáků provede na základě bodování výše uvedených kritérií komise složená ze zástupců vedení školy, třídních učitelů žáků, odborných učitelů a učitelů anglického jazyka.


Projekt Erasmus+
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ