home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt Erasmus+

Nové nápady

Praktické náležitosti

Termín konání stáže:13. listopadu 2016 – 3. prosince 2016
12. listopadu 2017 - 2. prosince 2017
Místo konání stáže:Dublin, Irsko
Způsob dopravy:letecky s odletem z Prahy, zajištěna je doprava na letiště i z letiště
Ubytování:v hostitelských rodinách
Strava:polopenze v hostitelských rodinách
Financování:vveškeré výdaje spojené s cestováním (včetně pojištění), místní dopravou a ubytováním v zahraničí jsou žákům hrazeny z grantu Erasmus+, studenti dostanou kapesné na pokrytí průměrných výdajů (nákup oběda, atd.) vše do výše grantu na osobu
Průběh stáže:Stáž je vykonávána ve vybraných firmách dle požadavků profilu studentů. Po příjezdu do stážisté seznámí s přijímající organizací a jejími spolupracovníky. Jsou obeznámeni se svou náplní práce a konkrétním místem výkonu. V průběhu realizace stáže je studentům k dispozici po dobu jednoho týdne doprovodná osoba, která má za úkol dohlížet na řádný průběh stáží, řešit případné problémy a také hodnotit průběh stáže.
Jazyková příprava:Před samotnou stáží probíhá měsíční jazyková, kulturní a odborná příprava, jejímž cílem je srovnání jazykové úrovně účastníků stáže na úroveň B1. Náplní je konverzace v anglickém jazyce, lekce odborné terminologie, nácvik chování v modelových situacích.


Projekt Erasmus+
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ