home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Projekt EdTWIN

Studenti z OA a SZdŠ Blansko navštívili předvánoční Vídeň

Ve dnech 20. - 21. 12. 2010 11 studentů 4. ročníku Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko navštívilo v rámci projektu EdTWIN Vídeň. Tento projekt je zaměřen
na rozvoj přeshraniční spolupráce studentů z Vídně a regionu střední Evropy.
Na základě projektů, na kterých studenti pracovali již od začátku 3. ročníku, si naše i rakouská škola založily fiktivní podniky a vzájemně mezi sebou obchodovaly. Vyhotovili jsme cizojazyčnou smlouvu o založení firmy, katalog zboží a vyměňovali si firemní korespondenci.
Během dvou dnů našeho pobytu si pro nás vídeňští kolegové připravili bohatý program. Mimo jiné jsme měli možnost navštívit výstavu "Body Worlds of Animals" v Přírodovědeckém muzeu, poznat pravou vánoční atmosféru na trzích před vídeňskou radnicí a zhlédnout výstavu obrazů Picassa a Michelangela v galerii Albertina. Domů jsme přijeli sice vyčerpaní, ale plní zážitků.
Jsme rádi, že jsme se zúčastnili tohoto projektu, který nám byl určitě přínosem. Mohli jsme se zdokonalit nejen v obchodních písemnostech, ale také v cizím jazyce.
Michaela Vágnerová a Michaela Oherová,
studentky 4. ročníku OA a SZdŠ Blansko
 
23.2.2011

Foto - 2x

předvánoční Vídeň předvánoční Vídeň


investice do rozvoje vzdělávání




Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ