home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vybavení školy - Studentské informační centrum

"Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co zapomeneme vše, co jsme se naučili ve škole."
Albert Einstein

18. prosince 2009 se na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku konalo slavnostní oficiální otevření Studentského informačního centra, tzv. SIC. Akce se zúčastnila i starostka města Blanska Jaroslava Králová či zástupci středních škol okresu Blansko, nemocnic a dalších institucí v Blansku a okolí, s nimiž naše škola spolupracuje v rámci odborné studentské praxe. Ředitelka školy Svatava Dvořáková seznámila naše hosty s kraťoučkou historií SIC, jeho hlavní myšlenkou a vybavením. Někteří studenti oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum přednesli své obhajoby závěrečných prací z předmětu praxe, studenti oboru zdravotnický asistent názorně a velmi vtipně předvedli, co se naučili v předmětu první pomoc, a vše bylo doplněno kulturním vystoupením studentů třídy E4.
Hlavním smyslem SIC je poskytnout studentům prostory vhodné k jejich dobrovolnému, podnikavému a aktivnímu vzdělávání, k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy i na vstup do praxe, k vyhledávání informací, k práci pod vedením učitele i k smysluplnému způsobu trávení volného času.
Centrum je vybaveno šesti místy s počítačem připojeným na internet, pěti samostatnými pracovišti, čtyřmi místy pro týmovou práci, DVD přehrávačem se sluchátky, kopírkou s možností tisku dat z PC, beletrií, odbornou literaturou do všeobecně vzdělávacích předmětů a cizích jazyků, zdravotnickou a ekonomickou literaturou, denním tiskem, týdeníky i odbornými časopisy. Centrum slouží jako studovna, vše je tedy k prezenčnímu zapůjčení.
Během prvních tří měsíců navštívilo SIC téměř 1500 studentů. Většina z nich využila možnost pracovat na počítači či přečíst si denní tisk, skupinky studentů tu pak nacházejí prostor pro týmovou práci při zpracovávání projektových úkolů.
Doufáme, že ani v budoucnu zájem o využití tohoto centra neochladne.
Mgr. Jana Umshausová
správkyně SIC
 
20.3.2010

Foto - 32x

Studentské informační centrum Studentské informační centrum Studentské informační centrum


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ