home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Učební plán - obchodní akademie


Název vyučovacího předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
v jednotlivých ročnících
1 2 3 4 celkem
Český jazyk a literatura CJL 4/1 4 3 3 14
První cizí jazyk - anglický jazyk AJ 4/4 4/4 4/4 4/4 16
Druhý cizí jazyk (NJ,RJ, FJ,ŠJ) DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Společenskovědní základ SVZ 2 3 - - 5
Právo PRA - - - 3 3
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Fyzika FYZ 1 - - - 1
Chemie CHE 1 - - - 1
Biologie a ekologie BIE 2 - - - 2
Zeměpis ZEM 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Ekonomika EKO 3 3 3/1 3 12
Účetnictví UCE - 3/1 4/4 3 10
Ekonomická cvičení EKC - - - 3/3 3
Marketing MAR - - 2 - 2
Daňová soustava DAS - - 2/1 - 2
Statistika STA - - 2/2 - 2
Praxe PRX - 2 týdny 2 týdny - -
Volitelné předměty
Matematika volitelná MAV - - 2 2 4
Společenskovědní seminář SVS - - 2 2 4
Seminář z IKT SIT - - 2 2 4
 
CELKEM   33 33 34 33 133


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ