home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Učební plán - ekonomické lyceum


Název vyučovacího předmětu Zkratka Počet týdenních vyučovacích hodin
v jednotlivých ročnících
1 2 3 4 celkem
Český jazyk a literaturaCJL4/143314
První cizí jazyk – AJ AJ 4/4 4/4 4/4 4/4 16
Druhý cizí jazyk (NJ,RJ, FJ) DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12
Dějepis DEJ 2 2 2 - 6
Společenskovědní základ SVZ 2 2 2 - 6
Právo PRA - - - 3 3
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie CHE 2 1 - - 3
Biologie BIO 2 2 - - 4
Zeměpis ZEM 2 2 - - 4
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 2/2 2/2 2/2 8
Písemná a elektronická komunikace PEK 2/2 1/1 - 1/1 4
Ekonomika EKO 2 3 3/1 3 11
Účetnictví UCE - - 3/1 3/2 6
Marketing MAR - - 2 -  
Finanční matematika FIM - - 2/2 - 2
Odborný seminář SEM - - - 2/2 2
Praxe PRX - 2 týdny 2 týdny - -
Volitelné předměty
Matematika volitelná MAV - - 2 2 4
Společenskovědní seminář SVS - - 2 2 4
Seminář z IKT SIT - - 2 2 4
 
CELKEM   34 33 33 31 131


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ