home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017


na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole Blansko, příspěvkové organizaci

V souladu § 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví organizaci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, podle § , odst. 5
vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání:

Obor vzdělávání Kód Počet přijímaných uchazečů ve 2. kole
Obchodní akademie63-41-M/02 12
Ekonomické lyceum78-42-M/02 8

Termín odevzdání přihlášky pro druhé kolo PZ:
Pro podání přihlášek stanovím nejzazší termín: 16. 5. 2016 do 12.00 h.

Bližší informace: telefon 516 418 980, paní Eva Králíčková.

Současně s vyhlášením druhého kola přijímacího řízení budou zveřejněna kritéria pro přijetí do prvního ročníku pro 2. kolo pro školní rok 2016/2017.

V Blansku dne 10. 5. 2016

Ing. Svatava Dvořáková
ředitelka školy

Kritéria 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 PDF


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ