home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

OA a SZdŠ Blansko uvádí:

Střípky ze soudní síně

Studenti 4. ročníků oborů ekonomické lyceum a obchodní akademie na OA a SZdŠ v Blansku mají každoročně, v rámci výuky předmětu „Právo“ a díky spolupráci s Okresním soudem v Blansku, příležitost být přítomni soudnímu řízení.
Předmětem letošní exkurze maturantů byla dvě jednání z oblasti trestního práva, v rámci kterých se rozhodovalo o vině a trestu. Studenti za absolutního ticha a s vážnými výrazy ve tvářích sledovali přivedení obviněného policejní eskortou. V soudní síni si následně pozorně a s nepředstíraným zaujetím vyslechli jeho výpověď, svědectví, výpovědi obhájců a státního zástupce.
Předmětem prvního soudního jednání bylo maření výkonu úředního rozhodnutí v rámci uloženého trestu za zanedbání povinné výživy. Druhou kauzou byla krádež, za niž soudkyně uložila obviněnému trest ve formě výkonu veřejně prospěšných prací.
Ne vždy tedy musí být trest „uvržením“ obviněného do věznice. V mnoha případech jsou ukládány (uplatňovány) tresty výchovné a preventivní. Tím největším trestem jsou totiž pro mnohé viníky vlastní výčitky svědomí.
Věřím, že ocitnutí se tváří v tvář reálnému soudnímu řízení, intenzivní vnímání celého průběhu jednání a závěrečné vyslechnutí vynesení rozsudku jsou jednou z nejlepších forem prevence nekalého jednání nejen našich středoškoláků.
Za organizaci exkurze děkuji mé kolegyni Ing. Haně Horákové.
Za vstřícné přijetí a cenné zprostředkované životní zkušenosti pro naše studenty děkujeme samosoudkyni Mgr. Heleně Frantelové.
Ing. Bc. Jolana Havlová
třídní učitelka O4
1. 2. 2018investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ