home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Projektový den na OA a SZdŠ – Ochrana člověka při mimořádných událostech

Poslední prosincové pondělní ráno v naší škole začalo netradičně. Hned při vstupu do školy dostali žáci mimořádný pokyn, jít přímo do tříd bez navštívení šatny, což vedlo k vyvolání nedůvěry, co se bude dít? Po 20 minutách výuky se ozval zvuk sirény a silný hlas našeho pana ředitele „Hoří! Zahajte evakuaci!“ Při opouštění budovy jsme viděli a cítili bílý hustý dým a mnozí z nás si položili otázku „Co se to děje?“
Po shromáždění na hřišti nás pan ředitel Ing. Petr Bouda informoval, že proběhl nácvik evakuace pod dohledem odborníků z blanenského hasičského sboru mjr. Ing. Janem Kalou a por. Mgr. Ludmila Pitkovou.
Poté následoval běh přednášek zaměřený na mimořádné události: zhodnocení nácviku evakuace a využití poznatků i v domácím prostředí, prevence požárů, příčiny požárů s ukázkou z jednotlivých zásahů, problematika úkrytu, úniku chemické látky, povodní, black outu a posttraumatické intervenční péče. Přednášejícími byli členové HZS JMK Blansko: mjr. Ing. Jan Kala, kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, nprap. Antonín Pivoňka, nprap. Pavel Ruml, por. Mgr. Ludmila Pitková.
Do přednáškového bloku byly zařazeny přednášky pana Mgr. Miroslava Doležela z Oblastní charity Blansko na téma: působení Charity při mimořádných událostech.
S činností IZS a první pomocí včetně praktického nácviku žáky seznámily vyučující oboru zdravotnický asistent.
Na závěr projektového dne proběhlo zhodnocení akce členy HZS JMK s dalšími přednášejícími a s vedením školy, a všichni zúčastnění se shodli, že se akce vydařila.
Mgr. Eva Tichá a Mgr. Kateřina Staňková
za všechny přednášejí OCMU
19. 12. 2017

Foto - 29x

Projektový den na OA a SZdŠ – Ochrana člověka při mimo Projektový den na OA a SZdŠ – Ochrana člověka při mimo Projektový den na OA a SZdŠ – Ochrana člověka při mimo


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ