home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Jazyková a kulturní příprava v rámci projektu Erasmus+ Irsko

Již druhým rokem probíhá na naší škole projekt Erasmus+, v jehož rámci vyjíždí skupina studentů do irského hlavního města Dublinu, aby tam absolvovala třítýdenní odbornou stáž v různých podnicích a institucích.
Samotnému výjezdu předchází nejen poměrně náročné výběrové řízení, ale i povinná jazyková a kulturní příprava v rozsahu minimálně 12 vyučovacích hodin. Bereme své závazky vůči projektu vážně, a tak se tohoto úkolu, stejně jako loni, erudovaně ujaly Ing. Jolana Havlová, která je jako vyučující anglického jazyka nejen skvěle jazykově vybavena, ale navíc je inženýrkou ekonomie, a Mgr. Jana Matušková, která díky aktivní účasti na několika seminářích o irské kultuře, politice a ekonomice strávila v na různých místech Irsku téměř tři měsíce a může se tedy se studenty podělit jak o získané informace, tak o své osobní zkušenosti.
V pátek odpoledne většina studentů prchá vstříc víkendových zážitkům, ne tak studenti, kteří byli vybráni pro letošní stáž. Poctivě naslouchali, iniciativně se zapojovali do výkladu, kladli dotazy, skládali si střípky informací do pestrého obrázku, který si možná příští týden přemalují dle svého.
A s jakými tématy se setkali?
V okruhu odborné jazykové přípravy to byla tato:
 • Odborná ekonomická slovní zásoba – nastudování ekonomických pojmů v AJ
 • První kroky v zaměstnání – představování, setkání s kolegy, telefonické hovory
 • „Office English“ a „Business English“ včetně nácviku správné výslovnosti
 • Vedení obchodního jednání v AJ
 • Fráze pro napsání obchodního dopisu v AJ
V rámci kulturní přípravy se dotkli těchto témat:
 • Some Basic Facts about Ireland
 • Places of Interest in Ireland, including Dublin
 • The Pivotal Moments of the Irish History
 • What Happened to the Celtic Tiger?
 • Getting out of Trouble in Ireland
Věříme, že nabyté znalosti a dovednosti studenti zúročí a že jim usnadní pobyt i samotné zařazení do pracovního procesu. Své hostitelské rodiny i svá umístění již znají – jsou pestrá, hotelem počínaje, přes supermarket, největší nemocnici v Irsku, počítačovou firmu, oční optiku, marketingovou společnost, jazykový institut nebo prodejnu automobilů, až po charitativní organizaci.
Přejeme všem účastníkům stáže, aby tři týdny strávené v Dublinu nastartovaly či ještě zesílily jejich touhu poznávat nové, rozšiřovat si obzory, učit se za pochodu, nebát se překročit svůj stín ani hranice všedních dnů. První krůčky již mají za sebou.
Šťastnou cestu.
Mgr. Jana Matušková, vedoucí skupiny
7. 11. 2017

Foto - 1x

Jazyková a kulturní příprava v rámci projektu Erasmus Irsko


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ