home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Odborná stáž studentů oboru zdravotnický asistent OA a SZdŠ Blansko

V neděli 15. 10. 2017 odjela v 7:00 ráno skupina 10 studentů 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent společně s Mgr. Květoslavou Klementovou, vyučující německého jazyka, z Brna do Berlína.
Čekala je třítýdenní odborná stáž v zařízení Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus a Seniorenzentrum St Michael. Jde o prestižní ústav komplexní péče o seniory, který je zřízen církví jako „pobočka“ St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee.
Výjezdu předcházela jazyková příprava studentů, kteří německý jazyk v osnovách nemají. O to větší byly požadavky na individuální přístup k přípravě. Řada studentů navštěvovala v období prázdnin jazykové kurzy němčiny. Ve škole potom od září následoval šestitýdenní intenzivní kurz německého jazyka. I přes počáteční nedůvěru a obavy se studenti zhostili výzvy odborné stáže velmi dobře. O jazykovou přípravu se zasloužila Mgr. Květoslava Klementová, která také se studenty na úvod stáže odjela do Berlína. Po zdárném příjezdu do hotelu a ubytování vyrazili na první prohlídku města. Berlín přivítal studenty krásným počasím – pozdním babím létem.
Večer se výše zmínění setkali s Bc. Kateřinou Vehovskou, která zajišťovala odbornou stáž v Německu. Studenti byli rozděleni na dvě skupiny. Šest studentů pracovalo v Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlin a čtyři v Seniorenzentrum St Michael.

Popis stáže

V prvním týdnu musel studentům pomáhat hodně personál zařízení. Ukázat postupy, vybavení a zacházení s ním, uložení pomůcek a vysvětlení harmonogramu. Největší komplikací byla komunikace v německém jazyce. První den doprovázela jednu skupinu Bc. Kateřina Vehovská a druhou Mgr. Květoslava Klementová (vyučující NJ). Obě studentům přeložily pravidla BOZP, vysvětlily potřebné. Od druhého dne začali studenti jezdit na svá pracoviště sami; Mgr. Klementová vždy jela s jednou skupinou a odpoledne jela zkontrolovat skupinu druhou. Zajišťovala stáž po jazykové stránce – překlady BOZP, fráze a také se studenty navštívila některé kulturní památky. Po prvním týdnu došlo k vystřídání doprovodné osoby. Mgr. Bc. Silvie Vašková (odborná vyučující) zajišťovala stáž po odborné stránce, monitorovala práci studentů přímo na pracovišti a vyplnění volného času, zvláště o víkendech. S každou skupinou vždy absolvovala část dne – dopoledne s jednou skupinou a odpoledne se přesunula za druhou skupinou. Další den to bylo v opačném pořadí.
Skupině Alexianer Seniorrezident Bischof - Ketteler Haus Berlín začínala směna v 7:00 a končila v 15:30 hodin. Seniorenzentrum St Michael Berlin směna začínala v 6:30 a končila v 15:00. Při příchodu na oddělení se šli studenti nahlásit službu konajícímu personálu. Personál v zařízení je rozdělen na zdravotní sestru a ošetřovatelky – pečovatelky a pomocný personál.
Vedoucí pečovatelka určila studentovi pokoj, který má na starosti, a potom mohl začít provádět hygienickou péči. Postupně si je personál kontroloval a po dokončení práce pokračovali na další pokoj. Po hygienické péči odváželi klienty do jídelny na snídani, kterou jim mezitím připravili. U snídaně podávali připravené ranní léky, léky do očí a na kůži. Klientům vyžadujícím zvýšenou péči dopomáhali se stravou. Po snídani následovaly převazy ran, dopolední program a dopolední svačina. V dopoledním programu pomáhali studenti s aktivizací klientů dle instrukcí personálu. Následovala příprava oběda a dopomoc při podávání stravy a poledních léků. U ležících klientů následovala důkladná péče o pokožku a polohování, které se zaznamenává do dokumentace. Harmonogram práce se na obou pracovištích mírně odlišoval. Počet klientů, o které se studenti starali, se také lišil dle oddělení.
Nejprve studenti potřebovali při práci velkou pomoc od personálu. Postupně začali pracovat více samostatně a v posledním týdnu zvládali úkoly sami. Odborné výkony (aplikace Inzulínu, odběry glykémie nebo převazy) vždy prováděli s personálem pod jeho přímým dohledem nebo pod dohledem odborné učitelky (doprovodné osoby). Došlo také ke zlepšení komunikace s klienty a hlavně s personálem.
Přínos pro studenty je nesmírný. Zlepšení komunikace, větší samostatnost, zlepšení orientace a v neposlední řadě i zlepšení manipulace s klienty. Personál si studenty chválil, za celou dobu odborné stáže nedošlo k žádné komplikaci či problému. O kvalitní práci studentů svědčí i to, že dostali certifikát od pracoviště, kde vykonávali odbornou stáž, Alexianer.

Kulturní poznatky

V rámci volného času a o víkendech absolvovali studenti také návštěvu nejvýznamnějších kulturních památek Berlína.
Návštěvy památek byly rozděleny do tematických bloků tak, aby poznatky mohli využít v hodinách SVZ. V jednom bloku navštívili studenti Berlínskou zeď a Checkpoint Charlie – období rozdělení Berlína. Druhý blok byl zaměřen na 2. sv. válku – Olympijský stadion, památník Holokaustu a památný kostel Viléma I. Ve třetím bloku navštívili studenti Brandenburskou bránu, Berlínský dóm, Muzejní ostrov – sbírky Starého a Nového muzea, Nikolaiviertel a Charlottenburg. V posledním bloku si prohlédli Alexanderplatz, Televizní věž a Bundestag. Rozloučení s Berlínem proběhlo v podvečer před odjezdem prohlídkou hotelu a vyhlídky Panorama na Podstamer platze.

Postřehy studentů

„Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit stáže v Berlíně. Získala jsem mnoho zkušeností v mém oboru a zároveň se naučila lépe komunikovat v cizím jazyce. Bylo to pro mě velkým přínosem do života.“ (Nella)
„Byla to skvělá zkušenost a mimo práce jsme ve volném čase viděli mnoho památek.“ (Kamila)
„Byli jsme 3 týdny společně, a to nás ještě více stmelilo. Přineslo nám to hromadu nových zkušeností. Jiný přístup k práci, více šetřit svoje zdraví. Pobyt byl krásný, ale velice vyčerpávající.“ (Hanka)
„Na stáži v Německu se mi líbil přístup a chování personálu vůči klientům i mně. Dále mě překvapily moderní přístroje na pomoc při manipulaci s klientem. Stáž mě obohatila, naučila jsem se pracovat v úplně cizím prostředí a kolektivu mluvícím cizím jazykem. Ráda budu na tuto životní zkušenost vzpomínat jen v dobrém.“ (Denisa)
„Odborná stáž se mi líbila. Líbil se mi přístup personálu, komunikace v cizím jazyce a přístroje na zvedání klientů. Pracovní doba a cestování do zařízení bylo náročné.“ (Enkhbayar)
„Tato stáž byla pro mě moc užitečná. Hodně mi dala, zlepšila se i moje komunikace v němčině. Kdybych měla možnost, jela bych znovu.“ (Petra)
„Moc se mi v Německu líbilo, líbilo se mi zařízení, kde jsem pracovala i přístup personálu. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit odborné stáže. Byla to pro mě velká zkušenost.“ (Sabina)
Projekt, v rámci kterého vyjeli naši studenti na odbornou stáž do Německa, je dvouletý. Příští rok na podzim čeká deset studentů další výjezd. I do budoucna se chceme do podobných aktivit zapojovat.
Mgr. Květoslava Klementová, Mgr. Bc. Silvie Vašková
24. 11. 2017

Foto - 66x

Odborná stáž - Berlín Odborná stáž - Berlín Odborná stáž - Berlín


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ