home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Světový den poezie a Guerilla Poetring

Již od roku 1999 připadá na 21. března Světový den poezie. Organizace UNESCO, která tento den básnění zasvětila, si od tohoto počinu slibuje mnohé. Klade si za cíl zejména návrat k tradici ústního přednesu básní, chce zlepšit a rozšířit výuku poezie, podpořit malá vydavatelství a celkově vylepšit mediální obraz básnictví.
Se Světovým dnem poezie je spojena řada aktivit, ať už celosvětových nebo regionálních. V Blansku již tradičně vyrůstá na náměstí Svobody díky iniciativě pracovníků městské knihovny zvláštní druh stromu – básníkovník, z něhož si můžete utrhnout veršíky dle vlastní libosti. Kavárna Cafisco nabízí v rámci akce „Zaplať básní“ za vlastní báseň kávu zdarma.
Na naší škole jsme Světový den poezie slavili již potřetí. Ve třídě O2 se letos recitovaly básně Josefa Václava Sládka a zároveň studenti podpořili projekt básnířky Blanky Fišerové, který se nazývá „Guerilla Poetring“. Jeho princip spočívá v „propašování“ básní do veřejných prostor. Žáci si zvolili oblíbenou báseň a tu pak ručně přepsali a nenápadně umístili v prostorách školní budovy. Někteří žáci dokonce složili verše vlastní. Pozitivního ohlasu se nám dostalo zejména od učitelů, kteří si často vybavili básničky svého mládí nebo měli pocit, že věnovaná báseň plně odpovídá jejich momentálnímu citovému rozpoložení.
Máme radost, že jsme mohli učitele i žáky potěšit, o tom totiž poezie je.

Mgr. Jana Matušková
vyučující českého jazyka a literatury v O2
30. 3. 2017

Foto - 2x

Světový den poezie a Guerilla Poetring Světový den poezie a Guerilla Poetring


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ