home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Studenti druhého ročníku na návštěvě u policistů ÚO Blansko

Dne 27. února 2017 v dopoledních hodinách policisté prevence a obvodního oddělení Územního odboru Blansko uspořádali přednášku pro studenty druhého ročníku zdravotnické školy Blansko.
Policisté pro žáky připravili besedu na téma trestní odpovědnost mladistvých, šikana a kyberšikana.. Při otevřené diskuzi s preventistou si studenti ověřovali od kdy a za jakých podmínek mohou požívat alkohol nebo cigarety, dozvěděli se, jak může dopadnout dlouhodobé užívání drog. V závěru přednášky se mohli žáci seznámit při praktických ukázkách co je krádež, loupež a jak i vzorný student může sklouznout během chvilky na šikmou plochu.
Studenti si měli možnost prohlédnout policejní techniku, výzbroj i výstroj a samotní policisté z obvodního oddělení nastínili studentům, co obnáší jejich každodenní práce.

nprap.. Milan Gruška
27. 2. 2017

Foto - 1x

Studenti druhého ročníku na návštěvě u policistů ÚO Blansko


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ