home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v pondělí 12. prosince 2016. Zúčastnilo se ho celkem 18 řešitelů ze tříd E1, O1, O2, E3 a Z3.
V abecedním pořadí: Tereza Baraňaiová (O1), Gabriela Bartošová (E1), Pavlína Boudová (E1), Žaneta Dostálová (E1), Anna Helánová (O2), Jan Charvát (E3), Michaela Chlupová (Z3), David Konečný (E3), Tereza Kuchařová (O2), Klára Mášová (O2), Klára Musilová (O2), Kristýna Musilová (E1), Tomáš Růžička (O2), Iva Součková (Z3), Anna Marie Střechová (E3), Ondřej Toman (O2), Iveta Vybíhalová (Z3) a Matěj Wutka (E3).
Na rozdíl od olympiád v cizích jazycích bývá tato soutěž zadávána centrálně. Skládá se vždy z gramatické části a slohové práce. Studenti mají prokázat, že jsou schopni pracovat s textem, vyhledat tvaroslovné, lexikální, syntaktické a stylistické nedostatky nebo vhodně a neotřele se rozepsat na až do poslední chvíle neznámé téma. Letos soutěžící zpracovávali volný slohový útvar na téma „Nápis na zdi“. Zadání většinou výrazně přesahuje učivo středních škol, počítá s přirozeným jazykovým citem, smyslem pro detail, širokými teoretickými znalostmi, schopností aplikovat tyto znalosti v praxi a také pohotovostí, neboť na každou část je vymezeno maximálně 60 minut.
Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané. O třetím místě rozhodovaly půlbody. Nicméně vyhrát mohou jen někteří. Na pomyslných stupních vítězů tedy stanuly:
1. místo Klára Mášová
2. místo Iveta Vybíhalová
3. místo Gabriela Bartošová
Blahopřejeme jim a děkujeme všem zúčastněným, že i v předvánoční lenivé náladě projevili chuť dokázat sobě i nám, že něco umí.
Kláře a Ivetě budeme držet pěsti, aby si v okresním kole vedly co nejlépe a aby úspěšně reprezentovaly nejen naši školu, ale i sebe sama.

Za předmětovou komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Jana Matušková
18. 12. 2016

Foto - 4x

Školní kolo Olympiády v českém jazyce Školní kolo Olympiády v českém jazyce Školní kolo Olympiády v českém jazyce


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ