home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Olympiáda lidských práv - 2016

Rovněž v letošním roce má naše škola finalistku soutěže Olympiáda lidských práv. Stala se jí Lada Fabiánková ze třídy O3 a to dokonce podruhé. Odborná porota vybírala a hodnotila stovky prací účastníků školních kol z celé ČR. Hlavními kritérii pro postup do finále byli argumentační schopnosti, inovativnost nápadů a schopnost nazírat na lidskoprávní problémy z různých stan. Lada Fabiánková postoupila s cca dalšími 50 studenty do finálového kola, které se uskutečnilo v pátek 2. prosince v krásných prostorách Magistrátu hlavního města Prahy.
Finálová témata opět nebyla jednoduchá. Každý rok jsou to témata aktuální, která rezonují celou společností. Například návrh zákona našich poslanců o trestném činu hanobení prezidenta, právo na ochranu osobnosti veřejně známých osob nebo téma svobody projevu na sociálních sítích. Cílem soutěže není najít jedinou správnou odpověď, ale podívat se na problém z různých stran a naučit se klást nové otázky, které povedou k širší diskuzi.
I když Lada do superfinále nepostoupila, odnesla si nové zkušenosti z účasti ve finále celorepublikové soutěže. Děkuji ji za nasazení, se kterým se zapojila do školního i celostátního kola.

Mgr. Zdenka Bártová
6. 12. 2016

Foto - 1x

Olympiáda lidských práv - 2016


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ