home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Jarní Srdíčkové dny 2016

Třída O1 se iniciativně chopila zaštítění jarních Srdíčkových dnů a zapojila se do charitativní sbírky obecně prospěšné společnosti Život dětem.
Tato společnost pomáhá nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. S jejich nelehkými osudy se můžete blíže seznámit na www.zivotdetem.cz.
Ve čtvrtek 17. března 2016 vyrazili studenti do ulic Blanenska i okresu Brno-venkov a prodejem různých předmětů – náramků a magnetek - se snažili získat finanční příspěvek. Ne vždy se setkali se vstřícností a ochotou veřejnosti, ale přesto se jim podařilo vybrat 6 120,- Kč, za což jim patří velký dík.
Budiž jim tato zkušenost k užitku – ať už díky hřejivému pocitu ze skvěle odvedené práce nebo kvůli vědomí, že dělat dobré skutky je dřina, byť smysluplná.

Mgr. Jana Matušková
třídní učitelka O1
21. 3. 2016

Foto - 1x

Jarní Srdíčkové dny 2016


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ