home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

BEST IN ENGLISH

aneb OA a SZdŠ Blansko se již podruhé zapojila do nadnárodní soutěže
Angličtinář roku 2015 – 2016

Je středa, 27. ledna 2016, čas 9.27. 27 šikovných angličtinářů a mladých „nadšenců“ z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku právě testuje své znalosti angličtiny v online soutěži pro studenty středních škol. Do projektu se zapojili studenti prvních až čtvrtých ročníků ze všech tří oborů: ekonomické lyceum, obchodní akademie a zdravotnický asistent.
Jedná se již o pátý ročník této soutěže, nad níž záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Letošní ročník získal mezinárodní rozměr: účastníci mají poprvé možnost změřit své síly, resp. znalosti i se studenty ze zahraničí, kde je soutěž organizována pod názvem „Best in English“.
Studenti absolvují v počítačových učebnách online jazykový test, sestavený úrovni B1-C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Jeho součástí je gramatika, poslech a orientace v textu. Test trvá 60 minut. Po jeho odeslání se student bezprostředně dozví své dosažené výsledky.
Přihlášením se k projektu „Angličtinář roku“ poskytuje OA a SZdŠ Blansko příležitost svým studentům zapojit se do oficiálního „ostrého“ jazykového testování, ověřit si své jazykové kompetence v testu, který je svým charakterem podobný didaktickému testu u maturitní zkoušky z jazyka, a z hlediska požadavků na znalosti dokonce maturitu z AJ o jednu úroveň převyšuje.
Nabídkou účasti v této soutěži motivujeme naše studenty k prezentaci i ke zvyšování jejich jazykových kompetencí, což pro ně v důsledku může (bude) znamenat:
  • dosažení lepších výsledků u maturitní zkoušky z angličtiny,
  • zvýšení šancí k přijetí na vyšší stupeň škol,
  • úspěšnější zvládnutí předepsaných zkoušek z jazyka (angličtiny) v dalším studiu,
  • získání budoucího zaměstnání, resp. kýžené pracovní pozice a kariérního postupu,
  • otevření „bran“ k vycestování za prací či studiem do zahraničí.
Ing. Bc. Jolana Havlová
vyučující angličtiny, ekonomiky a práva
31. 1. 2016

Foto - 14x

BEST IN ENGLISH BEST IN ENGLISH BEST IN ENGLISH


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ