home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Jeden svět na školách – Měsíc filmu na školách 2015

V listopadu se jako každý rok naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví. Cílem projektu je seznámit studenty s důležitými okamžiky moderní české historie, na které bychom neměli zapomínat. Letošním tématem byly srpnové události roku 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Studenti čtvrtých ročníků, kteří se připravují na maturitní zkoušku ze společenských věd, zhlédli filmové dokumenty a doprovodnou výstavu plakátů s podtitulem „U nás pomáhali taky“. V druhé části společného setkání jsme vyslechli zajímavý osobní příběh Ing. Anny Stloukalové, která prožila srpnové události v Brně jako patnáctiletá. Zpětně vnímá okupaci jako významný předěl ve svém životě. Předěl mezi naivním, ale krásným dětstvím a na druhé straně dospíváním spojeným s drsnou realitou. Její vyprávění přidalo srpnovým událostem zajímavý osobní rozměr.
Mgr. Zdenka Bártová
30.11.2015

Foto - 2x

Jeden svět na školách – Měsíc filmu na školách 2015 Jeden svět na školách – Měsíc filmu na školách 2015


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ