home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Čtenářské dílny

„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.“
John Ruskin
Třídy O1 a E2 jsou zapojeny do projektu čtenářských dílen, které jsou součástí výzvy č. 56 MŠMT. Cílem projektu je prohloubit čtenářskou gramotnost žáků a podpořit jejich pozitivní vztah ke čtenářství.
Díky finanční dotaci jsme mohli nakoupit celkem 266 titulů beletrie různých literárních žánrů – sci-fi, fantasy, detektivní příběhy, povídky, dramata, poezii, komiksy, historické, společenské, válečné a humoristické romány, světovou a českou klasiku i bestsellery posledních let.
Studenti obou tříd budou během celého školního roku číst jimi zvolenou knihu (nebo i více knih) a budou zpracovávat a sdílet své zážitky z četby. Připraveny jsou úkoly verbální, dramatické i výtvarné. Věříme, že ve světě imaginace stráví žáci spoustu příjemných chvil a že bude i v tomto případě platit, že s jídlem roste chuť.
Mgr. Jana Matušková
28.11.2015

Foto - 14x

Čtenářské dílny Čtenářské dílny Čtenářské dílny


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ