home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Klíma třídy

V rámci projektu zaměřeného na zlepšení sociálního klimatu třídy jako prevence před sociálně patologickými jevy absolvovali studenti prvních ročníků naší školy interaktivní program organizovaný společností Podané ruce z Brna. Tato aktivita, která proběhla ve dnech 24.11 a 25.11.2015, navázala na adaptační kurz z počátku školního roku. Studenti jednotlivých tříd s třídními učiteli se ve svém kolektivu díky zajímavým aktivitám dozvěděli nové informace o svých spolužácích. Nezřídka byly tyto informace pro některé velmi překvapivé. Díky výborné práci lektorky z Brna byla celá akce hodnocena všemi účastníky velmi pozitivně a určitě přispěje do budoucna k dobrým a ještě lepším vztahům v třídních kolektivech.
PaedDr. Roman Gregor
28.11.2015

Foto - 12x

Klíma třídy Klíma třídy Klíma třídy


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ