home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

ARPOK – výukové programy o globálních tématech

Každoročně se naše škola pokouší studentům přiblížit globální témata a pokaždé se snažíme i zvolit zajímavou formu, jak studenty s globálními tématy seznámit. V minulých letech to byly výstavy, jako např. Cena vody, V břiše Afriky, dále filmové dokumenty o globálním oteplování, dětské práci, o chudobě atd.
Letos nám pomohla zorganizovat výukové programy nezisková organizace ARPOK.  Je to organizace, která byla založena studenty, absolventy a sympatizanty katedry rozvojových studií Univerzity v Olomouci. Jejich cílem je rozvíjet aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), informovat o nich školy i veřejnost, a tak podporovat otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Lektorkami byly posluchačky druhého ročníku této katedry, které vytvořily a provedly studenty několika výukovými programy. Studenti prvních a druhých ročníků měli možnost si vyzkoušet tři z těchto programů: „Jonáš cestuje“ – kde se studenti zamýšleli nad pozitivy a negativy, které přináší turismus místním lidem a životnímu prostředí, „Kdo, když ne my“ – lekce, které vedla k zamyšlení o globálních problémech z rozdílných úhlů pohledu a program „Postavme školu v Africe“, který se zaměřil na problematiku vzdělávání dětí v chudých oblastech světa a konkrétní podoby rozvojové spolupráce.
Výukové programy zaujaly většinu studentů ve třídě, protože přirozenou součástí výukových programů je i poznávání vzdálených částí světa a každodenní život jejich obyvatel. Zájem se projevil i v diskuzi s lektorkami, do které se zapojila většina třídy.
Mgr. Zdenka Bártová
10.11.2015

Foto - 1x

ARPOK – výukové programy o globálních tématech


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ