home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Studenti O1 jsou o zkušenost z výroby „starší“

„Ve středu 10. června naše třída O1, pod vedením naší třídní učitelky paní Ing. Jolany Havlové, zavítala do výrobního podniku ČKD Blansko Holding, a. s. Přivítala nás paní Mgr. Nina Juránková, manažerka komunkace a rozvoje a doprovázela nás po celou dobu prohlídky. Nejprve nás poučila o bezpečnosti a chování ve výrobě, seznámila nás s pravidly a upozornila na možná nebezpečí a rizika. Podala nám informaci o dvou nejznámějších typech turbín, jež ČKD vyrábí: Kaplanově a Francisově turbíně. Následně jsme si nasadili přilby a vyrazili jsme do výrobní haly. Tam jsme měli možnost na vlastní oči poznat, jakou každodenní rutinou procházejí zaměstnanci strojírenského podniku.“ (Denisa Václavíková)
„Exkurze se nám líbila. Dozvěděli jsme se, jak ČKD funguje, co vyrábí, a také něco z jeho historie. Překvapilo nás, že v historii pracovalo v ČKD Blansko 4500 lidí, zatímco dnes je zaměstnanců pouze 460. A také skutečnost, že vlastníky podniku jsou Rusové.“ (Jakub Mazal, Eliška Bohatcová a Tomáš Radiměřský)
„Je dobré, že o výrobky ČKD je zájem na ruském trhu.“ (David Konečný)
„Bylo zajímavé poznat, v jakých podmínkách lidé pracují. Na obsluhu strojů jsou zapotřebí šikovní a zkušení pracovníci. Odnesl jsem si skutečnost, že najít spolehlivé zaměstnance na práci v dnešní době není jednoduché.“ (Jakub Koutný)
„Z exkurze jsem si odnesla zajímavé informace. Pracovat bych tam asi nemohla, neboť je tam nečisté prostředí.“ (Nikol Bartošová)
„V dílnách byl extrémně těžký vzduch... Musí to být pro dělníky náročné, pracovat každodenně X hodin v takovém ovzduší...“ (Tereza Ostřížková)
„Klima v hale není nepříjemné, ale možná by mě i bavilo pracovat s jeřábem.“ (Hana Slugeňová)
„Překvapilo mne, že v podniku pracuje více žen-jeřábnic, než jeřábníků (mužů). Výroba modelu jedné malé turbíny stojí 15 milionů Kč. A také nízká cena kávy z automatu pro zaměstnance.“ (Jana Dvořáková)
„V ČKD se mi líbilo, a bavilo by mě zde pracovat. Škoda, že jsem si nepopovídala s některým z dělníků, který by mi svoji práci ukázal a vysvětlil detailněji.“ (Tereza Fialová)
„Musí být dost složité naučit se tu práci se stroji.“ (Kristýna Tihelková)
„Zaujaly mne jednotlivé výrobní stroje. Zejména úplně nový stroj, jehož pořizovací cena se pohybovala kolem 100 milionů korun. V podniku se nesmělo fotografovat, z důvodu značného rizika okopírování „know-how“ čínskými producenty.“ (Lada Fabiánková)
„Exkurze byla přínosná, paní průvodkyně příjemná, stroje zajímavé. Kolem podniku ČKD jezdím každý den do školy, ale téměř nic jsem o něm nevěděla, vždy jsem pozorovala jen staré, chátrající budovy. Pracovat v roli dělníka si neumím představit, ale výsledky práce (turbíny) jsou velice pěkné.“ (Jitka Kratochvílová)
„Exkurze mi hodně pomohla blíže si představit chod podniku, konkrétně výrobu vodních turbín. Zapamatoval jsem si, že první turbína byla v ČKD vyrobena v roce 1904.“ (Michal Šulc)
„Líbila se mi paní průvodkyně: zajistila si pořádek a klid. Věděla, o čem mluví – bylo zřejmé, že podnik dobře zná. Domluva mezi pracovníky v dílnách byla velmi jednoduchá a tichá.“ (Nela Šenková)
„Odnesla jsem si spoustu nových informací, ale čas strávený na exkurzi rychle uběhl. Ráda bych se dozvěděla více a poznala i jiné prostory podniku a práci dalších zaměstnanců.“ (Aneta Kocmanová)
„Líbilo se mi to :-)“ (Kristýna Matějíčková)
Ekonomický tým třídy O1 děkuje paní Mgr. Nině Juránkové, manažerce komunikace a rozvoje, za dobrodružnou, poučnou i zážitkovou, „plavbu mezi turbínami“.
Děkujeme podniku ČKD Blansko Holding, a. s., za hodnotný podíl na naplnění vzdělávacího cíle, ve smyslu obohacení našich studentů o cennou praktickou zkušenost již v prvním ročníku studia ekonomiky, v němž se z velké části právě o činnosti výrobního podniku teoreticky pojednává.
Ing. Bc. Jolana Havlová
třídní učitelka O1
21.6.2015investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ