home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Studenti O1 si umějí podat ruce

Představování kamarádů, trénink rychlosti a obratnosti, zvyšování sebedůvěry i důvěry ve druhé, posilování sebedisciplíny a hlubší sebepoznání, rozvíjení schopnosti naslouchání a empatie, spontánní smích a upřímné nadšení ze vztahů a přírody, podání pomocné ruky...
Takto užitečně prožili středeční dopoledne dne 17. června studenti třídy O1 (10. června studentky oboru Z1 a 3. června třída E1) v zahradě Společnosti Podané ruce v Brně.
Díky úspěšnému projektu Obchodní akademie a Střední zdravotnická školy v Blansku se  žákům prvních ročníků všech oborů (Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Zdravotnický asistent) naskytla příležitost absolvovat výchovně-vzdělávací program „Kudy? Tudy!“. Jeho posláním je rozvoj týmové spolupráce, budování příznivého třídního klimatu a pozitivních mezilidských vztahů.
V rámci tříhodinového bloku team-buildingových aktivit si studenti měli možnost ověřit své individuální osobnostní předpoklady pro práci v týmu. Díky dokonalému soustředění jednotlivě úspěšně zvládli převést „nevidomého“ spolužáka přes kladinu. Efektivní vzájemnou komunikací, zaujetím vhodné polohy, ukázněním se a vnitřním zklidněním dosáhli rovnováhy na páce: vyrovnání houpačky. Kreativita, starost o druhé a ochota překonat sami sebe jim pomohly postupně přepravit celou skupinu otvory v „elektrickém“ lanovém plotě. Role týmových hráčů si vyzkoušeli také při „honu na myš“ v roli „jestřábů“...
Děkuji mé třídě za příjemné a přínosné dopoledne. Studenti dokázali, že zvládnou pracovat v týmu a umějí si podat pomocnou ruku.
Nechť v našich dětech co nejdéle (optimálně již na celý další život) zůstanou dobré pocity a radost ze sebe samých i vzájemné spolupráce a snaha pomoci. Nejen aktuálně ve třídě a při studiu, ale i v jejich současných i budoucích rodinách a zvolených profesích.
„Mám dvě ruce. Jednu, abych stiskl dlaň těch, s kterými kráčím,
a druhou, abych zvedl ty, kteří padají.“ (Guyau)
Jolana Havlová
třídní učitelka O1
18.6.2015investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ