home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Odborná konference na OA a SZdŠ Blansko

„ Dny bolesti se podobají lávkám. Nechceš-li, aby chvilková závrať ohrozila tvůj život, dívej se vždycky o několik kroků vpřed.“
Miroslav Horníček

Bolest je nepříjemný subjektivní pocit člověka, který se dá objektivně dokázat. Je to jedna z definicí, kterou naleznete v knihách. O bolesti se již mnohé napsalo a řeklo. Každý z nás bolest určitě zažil. Někdo menší a někdo naopak větší či nesnesitelnou. Jak bolest správně diagnostikovat? Jak bolest správně léčit? Jak jí můžeme předcházet? Na tyto a mnohé jiné otázky se snažila odpovědět ve čtvrtek 9. dubna 2015 odborná konference na OA a SZdŠ Blansko. Tématem konference byl „Celostní přístup sestry k pacientům s bolestí“. S léčbou a přístupem sestry k pacientům s bolestí nás seznámila staniční sestra Centra pro léčbu bolesti FNuSA Kamila Ondráčková. O psychologické problematice bolesti hovořila PhDr. Lenka Dvorská psycholožka, Oddělení klinické psychologie FNuSA. Úskalí analgetické léčby u seniorů si připravila Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová CSc., přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství LF Masarykova Univerzita Brno. Závěr konference proběhl v duchu čínské medicíny a jejího uplatnění v léčbě bolesti s členkou Komory praktiků čínské medicíny paní Zuzanou Ostrou. Akce se zúčastnilo více jak 35 zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Doufáme, že i příští akce se bude líbit.
Mgr. Silvie Vašková
29.4.2015

Foto - 3x

Odborná konference na OA a SZdŠ Blansko Odborná konference na OA a SZdŠ Blansko Odborná konference na OA a SZdŠ Blansko


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ