home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

V Jednom světě

Studenti 1. ročníků Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v Blansku se v březnu stali hosty mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“. Jedná se o tematicky obsáhlou nabídku téměř čtyřiceti dokumentů českých a zahraničních tvůrců, vypovídající o osudech lidí z různých koutů světa.
Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa od sebe vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou však dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který tak brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Obyvatelé Thule a Tuvalu čelí již dnes nevyhnutelným dopadům v každodenním životě. Zatímco v Tuvalu tradiční způsob života a obživy pomalu, ale jistě zaplavuje voda, v Thule se obyvatelé ocitají v „zajetí“ ledovcových ker.
Ve stejných okamžicích probíhá aktivní zkoumání vědců, jež pracují na pochopení minulého a budoucího chování klimatu pomocí pozorování a teoretických modelů. Byly pořízeny klimatické záznamy sahající hluboko do minulosti Země. Stále pokračuje jejich tvorba na základě průzkumů, mj. měřením ledových jader získaných z hlubokých vrstev ledu...
Žijeme v jednom světě. Ačkoliv se to to možná zdá jen málo pravděpodobné, každý z nás může v  procesu proti změnám klimatu a globálnímu oteplování nepatrně přispět. Například tím, že vypneme (ztlumíme) topení, opouštíme-li na kratší či delší čas svoje domácnosti. Dovoluje-li nám to situace a okolnosti, dáme přednost chůzi či hromadnému dopravnímu prostředku před použitím motorového vozidla. Je-li to reálné, nahradíme neekologická paliva ekologičtějšími. Zhasínáme-li v domě důsledně světla a nenecháváme-li televizi ani žádné další elektrické zařízení v pohotovostním modu. Šetříme-li vodou. Doma i v hotelu jsme ochotni používat ručníky déle než jeden den.
Třída O1 se také rozhodla v tomto ohledu prospět životnímu prostředí: již déle používá prostředky hromadné přepravy cestujících a bude se soustředit na důsledné zhasínání a zavírání oken ve své třídě. A  koupat se budou mladí již jen v sobotu? Ne, to samozřejmě ne... Dodržování pravidel hygieny a každodenní důkladná očista těl (i myslí) zůstanou samozřejmě zachovány, nicméně s vědomím, že šetřit vodou je nejen ekonomické, ale i ekologické... A že všem a všude na světě zdaleka není přáno to, co je přáno nám...
Děkujeme tímto Mgr. Zdeňce Bártové a PaedDr. Romanu Gregorovi za organizaci této akce, vedení školy za možnost návštěvy festivalu, a tvůrcům tohoto snímku za rozšíření našich obzorů.
Ing. Bc. Jolana Havlová
třídní učitelka O1
27.4.2015investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ