home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Guerilla Poetring

„Krásný verš je jako smyčec klouzající po našich ozvučných strunách. Básník v nás nerozeznívá své myšlenky, nýbrž naše.“
Anatole France
Zasedání organizace UNESCO v Paříži v roce 1999 přijalo rozhodnutí vyhlásit 21. březen Světovým dnem poezie. Cílem bylo podpořit čtení, psaní, vydavatelství a vyučování poezie po celém světě.
Letos jsem se rozhodla tento významný den podpořit a zapojit studenty do zajímavých akcí, které s ním mohou být spojeny.
Uspořádala jsem první ročník Guerilla Poetring na naší škole. Inspirovala jsem se projektem básnířky Blanky Fišerové, která poprvé vyrazila ukrývat básně v rámci „Festivalu v ulicích“ (Colours of Ostrava) v červenci 2013. Během pátku 20. března 2015 se znenadání na různých místech školní budovy objevily ručně přepsané básně nesmrtelných klasiků i laických poetů, kteří na své docenění a ocenění teprve čekají. Už můžu prozradit, že za touto partyzánštinou stojí třída Z1. Děvčata si spiklenectví řádně užila a do vyhledávání, opisování a distribuce básní se vrhla s nadšením. Pak už si jen vychutnávala překvapení svých spolužáků a nefalšované dojetí vyučujících – zejména dam. Některé básně dosud nebyly nalezeny.
V odpoledních hodinách jsem zastihla pár studentů u básníkovníku, který už podruhé „vypěstovala“ blanenská městská knihovna. První jarní den zalitý sluncem, milostná poezie na stromě a dvojice zamilovaných studentů, kteří se vybranou básní vzájemně obdarovali – to byla ta pravá romantika a ideální zakončení pracovního týdne.
Mgr. Jana Matušková,
učitelka českého jazyka a literatury
23.3.2015

Foto - 2x

Guerilla Poetring Guerilla Poetring


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ