home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Úspěch v soutěži - Finanční gramotnost

Na podzim loňského roku se studenti 2., 3. a 4. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum v hodinách ekonomiky zúčastnili školního kola soutěže - Finanční gramotnost.

Soutěž probíhala formou on-line testu z těchto okruhů:
- práce a zaměstnanost
- sítě a média
- peníze
- hospodaření domácností
- finanční produkty
- ochrana spotřebitele
- praktické příklady

První tři studenti postupují za naši školu do okresního kola!

V okresních kolech soutěží školní tým složený právě ze 3 nejúspěšnějších účastníků školního kola pod vedením kapitána, kterého si tým zvolí. Další účastníci jsou náhradníky podle pořadí, v jakém se umístili v soutěži. Tým soutěží společně u jednoho PC, kritéria jsou obdobná jako ve školních kolech (limit pro vyplnění testu max. 30 minut, o výsledku rozhoduje nejvyšší počet správně zodpovězených otázek a nejkratší čas).

A kdo jsou Ti úspěšní za naši školu?

1. Nikola Bravencová, E4
2. Kateřina Majerová, O3
3. Lukáš Pernica, O4
4. Tereza Nováková, E4
5. Vojtěch Ráčil, E3
6. Michaela Holasová, E3

Blahopřejeme!

Ing. Hana Horáková
Ing. Olga Hotová
Ing. Petr Bouda
6.1.2015

Foto - 1x

Úspěch v soutěži - Finanční gramotnost


investice do rozvoje vzdělávání




Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ