home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Prezentace mezinárodních jazykových zkoušek PET a FCE

V rámci partnerství s jazykovou školou P.A.R.K. v Brně jsme 5. ledna 2015 zorganizovali pro studenty 4. ročníků a zájemce ze 3. ročníků prezentace mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English.
Vzhledem k potřebám studentů a praktické využitelnosti zkoušek jsme pro začátek zvolili zkoušky PET a FCE.
Zkouška PET (Preliminary English Test) je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určená primárně pro žáky středních škol, neboť je zhruba na úrovni státní maturity, která jí byla značně inspirována.
Zkouška FCE (First Certificate in English) se pohybuje na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English a deklaruje pokročilou znalost jazyka ve všech oblastech jeho využití. Úspěšné složení této zkoušky zvyšuje konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Zkouška je uznávaná některými univerzitními fakultami, také v obchodní sféře a průmyslu, obzvláště pak u administrativních pozic, ve službách a zásobování.
Vlastní prezentace se ujal akademický ředitel školy P.A.R.K. David Koster, nizozemský učitel s mezinárodní zkušeností, zcestovalý manažer a certifikovaný examinátor Cambridge English. Díky jeho neformálnímu a zábavnému projevu, přátelskému přístupu ke studentům a spoustě interakce nepůsobila přednáška ani trochu školometsky. Záplavu informací přijali studenti s úsměvem na tváři a přitom odcházeli obohaceni nejen o spoustu důležitých teoretických znalostí, ale také praktických dovedností – možná si ani neuvědomili, že čtyřicet pět minut intenzivně zdokonalovali všechny jazykové kompetence – čtení, psaní, mluvení i poslech. Šťastlivci vylosovaní v tombole si dokonce odnesli věcné dary.
Doufejme, že prezentace studenty inspirovala ke složení alespoň některé zkoušky a že si během strhující přednášky uvědomili, že znalost cizího jazyka je v dnešním světě téměř bez hranic stejně nezbytná jako molekuly kyslíku ve vzduchu.
Mgr. Jana Matušková
vedoucí předmětové komise anglického jazyka
6.1.2015

Foto - 20x

Prezentace mezinárodních jazykových zkoušek PET a FCE Prezentace mezinárodních jazykových zkoušek PET a FCE Prezentace mezinárodních jazykových zkoušek PET a FCE


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ