home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Studenti OA a SZdŠ Blansko: SRDCÍM BLÍŽ

První adventní týden se na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku odvíjel ve znamení dobročinnosti. Studenti třídy O1 přijali nabídku spolupráce společnosti Život dětem, o. p. s. a zapojili se do charitativní sbírky na pomoc vážně nemocným dětem: Srdíčkové dny.
Jedenadvacet žáků oboru obchodní akademie tak již v prvním ročníku středoškolského studia dostalo vzácnou příležitost absolvovat svoji první odbornou praxi v „terénu“, s vědomím příspěvku na dobrou věc.
Před vlastní realizací projektu se studenti v hodinách ekonomiky seznámili s pojmy projekt, práce, dobročinnost, charita, hospodaření se zdroji (časem), efektivita a produktivita práce. Připomněli si základy zdvořilé, efektivní a asertivní komunikace, poučili se o bezpečnosti a chování na akci mimo prostředí školy, vytvořili si prodejní týmy, vypracovali prodejní plán, určili cílové skupiny, vybrali místa prodeje, vytyčili si prodejní strategie a diskutovali taktiky.
V závěru teoretické průpravy si stanovili jasný cíl: prodat všechny dodané srdíčkové předměty a získat tak maximum finančních prostředků jak pro nemocné děti, tak pro naši školu: motivováni tedy nejen příležitostí udělat dobrý skutek, ale i skutečností, že 50% výtěžku této charitativní sbírky „poputuje“ na nákup učebních pomůcek pro naše žáky.
Ani nepříliš příznivé deštivo-mrazivé počasí nezabránilo dvojicím či skupinkám v cestě ke kýženému cíli. Studenti se srdíčkovými předměty navštívili své základní školy, s úsměvem oslovovali lidi v ulicích, do spolupráce aktivně zapojili i rodinné příslušníky. Jak někteří žáci prozradili, některým rodinám (event. společnostem, jež zaměstnávají jejich rodiče) zdobí ledničku až 4 magnetky...
Za výsledek tedy vděčíme nejen studentům v rolích efektivních prodejců, ale i jejich rodinám – za vstřícný přístup a spolupráci, připomínající funkční „rodinný závod“.
Největší zásluhy patří právě vám, kteří jste neváhali podpořit dobrou věc a rozhodli jste se (mnozí ze svého mála) přispět na pomoc našim nejmenším, kterým nebylo přáno to nejvzácnější: zdraví.
Jak ukázalo vyúčtování sbírky provedené v rámci výuky ekonomiky: třídě O1 se (za prvních pět prosincových dnů) podařilo všechny dodané srdíčkové předměty (tj. 200 magnetek s motivy zvířátek a 50 kusů CD „Srdci blíž“) stoprocentně úspěšně proměnit v částku 8.500,- Kč (slovy osmtisícpětset korun českých), jež byla dne 8. 12. vložena na účet organizace Život dětem, o. p. s.
Na základě kopie vkladového listu bude darovací smlouvou naší škole poukázána částka 4.250,- Kč na nákup učebních pomůcek.
Společnosti Život dětem děkujeme za důvěru a oslovení ke spolupráci. Pevně věříme, že finanční prostředky získané aktivitou (nejen) našich žáků pomohou zachránit, prodloužit, zlepšit, zkvalitnit, či zpříjemnit život alespoň několika nemocným dětem i jejich rodinám, což je naším velkým přáním.
Třída O1 získala díky Srdíčkovým dnům nejen nové poznání ve svém oboru, nýbrž i zkušenost životní, jednu z nejcennějších: jsme totiž nyní SRDCÍM BLÍŽ...
S díky
Jolana Havlová, třídní učitelka O1
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko
10.12.2014

Foto - 4x

Studenti OA a SZdŠ Blansko: SRDCÍM BLÍŽ Studenti OA a SZdŠ Blansko: SRDCÍM BLÍŽ Studenti OA a SZdŠ Blansko: SRDCÍM BLÍŽ


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ