home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Díkůvzdání za Angličtináře roku

Na čtvrtý čtvrtek v listopadu připadá v Americe tradiční federální svátek „Thanksgiving Day“ (Den díkůvzdání). Svátek oslavující hojnou úrodu, historicky orientovaný k Bohu. Za dary přírody děkuje rodina u bohatě prostřeného stolu, lidé se veselí, sledují americký fotbal, nakupují, setkávají se  s přáteli...
Ráda bych u příležitosti blížícího se Dne díkůvzdání poděkovala za soutěž Angličtinář roku, jež se dne 19. 11. uskutečnila na naší škole.
Jednalo se o již tradiční celostátní (či spíše mezinárodní) klání, do kterého se přihlásilo celkem 8.200 studentů: 6.100 z České republiky a 2.100 ze Slovenska.
Soutěží, dle slov koordinátora soutěže, pana Michala Blažka, naše „škola dokázala, že se řadí k těm, které chtějí vědět, jak si studenti vedou v anglickém jazyce, a která chce motivovat studenty v dalším rozvoji.“
Srdečné poděkování bych ráda vyslovila všem kolegům, kteří realizaci soutěže podpořili, spolupracovali na její organizaci a podíleli se na jejím řádném, hladkém a příjemném průběhu.
Díky patří taktéž všem učitelům a rodičům, popřípadě spolužákům či kamarádům, kteří k zapojení do soutěže studenty motivovali.
Velké poděkování s pochvalou a uznání si zaslouží všichni zúčastnění studenti - za projevený zájem, odvahu a vůli zdolat nelehký úkol: náročný 60-minutový profesionální online test z anglického jazyka. Nutno podotknout, že odhodlání změřit si své síly v této soutěži projevila i řada studentů, kteří nejsou v angličtině tak zdatní, jako někteří jejich spolužáci.
Většina našich zúčastněných studentů (od 1. do 4. ročníků ze všech oborů) v tomto obtížném testu (na úrovni B2 – C1, tedy o 1 – 2 úrovně výše, než bude jejich státní maturitní zkouška z AJ) buď překonala nebo se blížila 44%, tj. limitu stanovenému pro úspěch u maturitní zkoušky, a to dosažením 40 – 60 z celkových 108 bodů).
Nejlepšího výsledku za naši školu v soutěži dosáhl a 1. místo obsadil Martin Polák z E4 (85 bodů), stříbrnou příčku získal David Komárek z E2 (73 body), na bronzové pozici se umístil Tomáš Ondra z E4 (66 bodů), 4. místo si ve školním žebříčku zasloužila Aneta Marečková z E3 (63,5 bodu) a Irena Sedláková z O1 (62 body) zaujala již na počátku svého studia krásné 5. místo.
Všem (nejen výše uvedeným) studentům k dosaženým výsledkům srdečně blahopřejeme.
Skupina 34 žáků z naší školy získala díky absolvování této soutěže, s navozením podmínek testování obdobně přísných jako u písemné maturitní zkoušky, velmi cennou zkušenost pro budoucí reálnou maturitní zkoušku, ve které jim již nyní přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ.
Jolana Havlová
25.11.2014

Foto - 11x

Díkůvzdání za Angličtináře roku Díkůvzdání za Angličtináře roku Díkůvzdání za Angličtináře roku


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ