home

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Co vás zajímá

Youtube

Instagram

Facebook


Aktivity

Na skok „do Švýcarska“

Studenti z Obchodní akademie Blansko - výherci celoroční soutěže „Die Schweiz stellt sich vor“ - se rozjeli do Prahy, aby společně prožili „Švýcarský den v Praze“.
Časopis Freundschaft, který je určen všem, kdo se učí nebo vyučují německý jazyk, tradičně pořádá celoroční vědomostní soutěž zaměřenou na německy mluvící země. Ve školním roce 2013/2014 bylo hlavním tématem Švýcarsko. Záštitu nad soutěží převzal švýcarský velvyslanec v Praze, pan Markus-Alexander Antonietti. Partnerem ročníku byla také Švýcarská turistická centrála v Praze.
Soutěže se na OA a SZdŠ Blansko zúčastnily dva kolektivy studentů ze tříd E3 a O3 pod vedením Mgr. Soni Vojáčkové a Mgr. Květoslavy Klementové. Celá soutěž se skládala z 8 části zaměřených na různá témata: Základní informace o Švýcarsku, Kantony a velko-regiony, Dějiny a současnost, Politika a hospodářství, Švýcarská kultura, Švýcarsko v zimě (zimní olympiáda a sport), Švýcarsko v létě (Unesco a turismus), Švýcarsko prakticky.
Soutěž byla ukončena na konci dubna 2014 a výherci obdrželi pozvání do Prahy na „Švýcarský den“. Ten se uskutečnil dne 28. května 2014. Zástupci redakce časopisu Freundschaft, včetně šéfredaktorky a vydavatelky paní Mgr. Dagmar Toufarové, zajistili pro účastníky dopolední kulturní program. Vyvrcholením celého dne však bylo slavnostní přijetí na Švýcarském velvyslanectví. Výherce soutěže přijal osobně pan velvyslanec Markus-Alexander Antonietti, jeho 1. zástupce a další spolupracovníci. Po úvodním proslovu pana velvyslance hovořili účastníci německy krátce o sobě, své škole, městě či regionu. Pan velvyslanec také zodpověděl všechny zvídavé otázky přítomných a následně pozval všechny na ochutnávku švýcarských sýrů. Ve velmi příjemné atmosféře proběhlo předání cen výhercům a závěrečné společné fotografování. Na společné fotografii uvidíte kromě pana velvyslance také paní šéfredaktorku Dagmar Toufarovou a jejího spolupracovníka Jochena Glücka a studenty Moniku Janíčkovou, Petru Matuškovou, Ondřeje Blažka a Martina Šenkýře s Mgr. S. Vojáčkovou.
Studenti naší školy se již dnes těší na další práci v hodinách německého jazyka. Pro nadcházející 64. ročník, který bude zaměřen na Lichtenštejnsko a Lucembursko, již nyní redakce připravuje soutěž novou a srdečně zve k účasti i Vás a těší se na viděnou s dalšími výherci v květnu 2015.
Soňa Vojáčková, OA a SZdŠ Blansko
19.6.2014

Foto - 32x

Na skok „do Švýcarska“ Na skok „do Švýcarska“ Na skok „do Švýcarska“


investice do rozvoje vzdělávání
Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola
Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
516 418 980
oabk@oabk.cz
¦ Informace ¦ O škole ¦ Aktivity ¦ Projekty ¦ Student ¦ Kontakty ¦     © OA a SZdŠ